57 träffar inom Trafik och resor.

Sortera efter datum eller relevans.

Geomatikk: Ansök om grävtillstånd

I tjänsten kan du söka trafikanordningsplaner och/eller grävtillstånd.

2023-09-07 07:34:20

Häckar och buskage

Du som äger en fastighet är skyldig att se till att det blir säkert för trafikanter på gatan utanför din fastighet. Här kan du läsa om vad som gäller för plank och växtlighet ut mot gatan.

2020-06-09 11:28:46

Gator

Alla gator och vägar har någon som ansvarar för skötsel och underhåll och den ansvarige kallas väghållare. Det kan vara en myndighet, en samfällighet eller en privatperson.

2021-08-18 16:03:47

Hållbart resande

I Kristianstads kommun finns ett stort intresse för hållbart resande. Vårt långsiktiga mål är att människor ska vilja välja att använda bilen mindre och istället resa på andra sätt, till exempel med kollektivtrafik eller cykel. Det är bra för både individen och miljön.

2023-05-29 11:30:05

Parkering

Välkommen att parkera i centrala Kristianstad. Vi erbjuder ett flertal parkeringsplatser över hela staden.

2023-07-24 09:24:24

Cykelgarage

I norra Tivoliparken finns ett cykelgarage där du kan parkera din cykel låst, belyst och under tak dygnet runt. Garaget ligger endast ett stenkast från Kristianstad C. Du betalar en avgift på 100 kronor för 30 dagar för att få stå i garaget.

2023-10-01 00:10:00

Arkiverad Begränsad tillgänglighet i stan 8-11 augusti

RixFM Festival kommer till stan onsdag den 10 augusti. Konserten börjar klockan 19 på Stora torg. Mellan klockan 12 och 17 kommer RixFM att ha olika aktiviteter på Lilla torg. Det blir begränsad tillgänglighet runt Stora torg redan från måndag 8 augusti.

2022-08-10 08:50:54

Namnsättning av gator, adresser

När ett nytt område ska byggas är det viktigt att ta fram namn på gator och vägar för att kunna sätta adresser. Det kan också gälla för befintliga hus som blir del av en samlad bebyggelse. Ibland namnsätts även platser och torg.

2023-08-16 13:56:27

Arkiverad Biljettlösa p-automater på tre platser

Under tisdagen uppgraderas parkeringsautomaterna på tre platser runt om i centrala Kristianstad till biljettlösa automater. Det gäller automaterna på Barbackagatan, Östra kommunhuset/Milnerskolan och Lastageplatsen.

2022-01-25 13:48:04

Dispens för motorfordon på gågator i Kristianstads centrum

Generellt förbud mot fordonstrafik gäller under alla dagar kl 11.30 - 05 på delar av Västra och Östra Storgatan, Cardellsgatan, Döbelnsgatan, Tivoligatan samt hela Hesslegatan. Var noga med att läsa villkoren under formuläret innan du ansöker.

2019-04-08 11:24:01