57 träffar inom Trafik och resor.

Sortera efter datum eller relevans.

Arkiverad Betala parkeringen med mobilen

Saknar du mynt eller betalkort? Inga problem. Nu kan du betala parkeringen i Kristianstad med din mobiltelefon genom att använda någon av de nya parkeringsapparna.

2018-01-30 15:40:09

Arkiverad På väg mot rondell

Mitt på Långebro pågår arbetet med att bygga om korsningen till en cirkulationsplats. Trots farhågor om köer under byggtiden så flyter trafiken på riktigt bra. Arbetet blir klart under sommaren 2019.

2018-12-21 11:56:41

Gräva och schakta: Tillstånd

För att få utföra gräv- eller schaktningsarbeten på kommunens mark krävs tillstånd från oss. Blankett för ansökan finns under den relaterade informationen.

2019-05-15 13:11:41

Ny trafiklösning på Tulpanvägen

Efter att Tulpanvägen stängdes av i Hammar har reaktionerna varit starka. På tisdagen träffade kommunen företrädare för de boende i området och kommit överens om att avstängningen ska ersättas med hastighetsdämpande åtgärder.

2019-06-11 11:59:57

Arkiverad Nya vägen runt Hammar öppnar

Fredagen den 1 september öppnar Fundationsvägen för trafik. Den nya vägen runt Hammar ska avlasta Blekingevägen och öka trafiksäkerheten när Hammar växer med nya bostäder och handelscentrum. Blekingevägen stängs av för genomfartstrafik och vissa delar kommer att bli bussgata.

2017-08-30 08:21:17

Arkiverad Nya mynt i P-automater

Efter den 30 juni i år blir de flesta äldre mynten i Sverige ogiltiga. Samtliga av kommunens parkeringsautomater har därför anpassats till de nya mynten och de äldre mynten kan inte längre användas för att erlägga parkeringsavgift.

2017-06-09 15:47:49

Nedskräpning

Alla har ansvar för att sortera sitt avfall. Det gäller privatpersoner, såväl som verksamheter.

2019-02-12 08:46:37

Arkiverad Vårstädning av gatorna

Nu visar väderprognosen att frostnätterna kan antas vara över, så nästa vecka börjar kommunen sopa gatorna. Det är ett efterlängtat vårtecken.

2019-03-06 08:38:18

Arkiverad Säkrare trafikmiljö på Näsby

Trafiksituationen i korsningen Tegelbruksvägen och Näsbychaussén har upplevts som otrygg av många trafikanter. Nu byggs korsningen om för att bli säkrare och samtidigt byts de gamla vatten- och avloppsledningarna i gatan. Efter arbetet kommer huvudleden att följa Näsbychaussén.

2018-11-21 13:40:41

Arkiverad Gör dina resmöjligheter bättre - delta i resvaneundersökning

Våra satsningar ska ge dig ännu bättre kommunikationer i kommunen. Hur ser ditt resande ut? Var med i resvaneundersökningen 2018 och berätta för oss. Då vet vi var vi ska lägga våra satsningar för framtidens resor.

2018-10-19 11:07:47