57 träffar inom Trafik och resor.

Sortera efter datum eller relevans.

Trafik, resor och gator

Väl fungerande infrastruktur är viktigt för att Kristianstad ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i. På senare tid har det genomförts stora projekt för att möjliggöra för flera olika resesätt.

2019-05-23 08:34:33

Arkiverad Gratis lördagsparkering i centrum till och med maj

Det blir ytterligare två månader med avgiftsfri parkering på lördagar i centrala Kristianstad. I juni återgår allt till det normala. I längden riskerar gratisparkering att minska tillgången till P-platser för kunder och tillfälliga besökare.

2019-03-26 15:39:32

Boendeparkerings-tillstånd: Ansökan

Boende i vissa områden i centrala Kristianstad kan parkera till reducerad kostnad.

2019-04-10 09:42:49

Tillstånd och regler

Om du ska använda offentlig plats, som torg eller gator, måste du ibland ha tillstånd från oss. Det gäller till exempelvis om du ska bygga en uteservering utanför ett café eller för att ställa upp en matvagn. Behöver du stänga av en gata eller parkeringsplats måste du göra en trafikanordningsplan.

2019-05-15 13:34:23

Kristianstads gågator

I centrala Kristianstad är ett antal gator reglerade som gågator under vissa tider. Här kan du läsa vilka regler som gäller för gågatorna.

2019-04-08 11:37:17

Parkeringstillstånd

I Kristianstads kommun finns särskilda parkeringstillstånd för boendeparkering, nyttoparkering och rörelsehindrad. Här ansöker du om parkeringstillstånd.

2019-04-02 17:02:13

Arkiverad Stängd tågtrafik på Kristianstad C

Måndagen den 20 november stängs järnvägen Önnestad-Kristianstad-Fjälkinge av helt under två veckor och tågen ersätts med buss. Orsaken är byggandet av 900 meter dubbelspår på Kristianstads bangård. Spårarbetet ska minska förseningar i framtiden.

2017-11-17 17:14:43

Arkiverad Snön faller och så här arbetar vi med snöröjning

Kommunen ansvarar för snöröjning på gator och vägar där kommunen är väghållare. Läs mer om när, var och hur vi sköter kommunens gator och vägar.

2019-01-27 13:18:04

Arkiverad Trafikpropp på Långebro åtgärdas

Den här veckan börjar vi bygga en ny cirkulationsplats som ska ersätta den nuvarande korsningen Allégatan/Långebrogatan, vid Scan på Långebro. Platsen är mycket trafiktät och orsakar ständiga köbildningar i rusningstrafik. Arbetet pågår fram till sommaren 2019. Kör försiktigt när du passerar.

2018-08-22 11:42:58

Trafikregler och säkerhet

Kristianstads kommun arbetar efter Trafikverkets nollvision. Den innebär kortfattat att ingen ska dödas, eller skadas allvarligt, i olyckor på vägarna.

2017-05-12 14:53:26