56 träffar inom Trafik och resor.

Sortera efter datum eller relevans.

Trädgallring på kommunal mark: Ansökan, blankett

Vi fäller endast träd på kommunal mark om de utgör risk för person- eller egendomsskada.

2018-11-22 16:25:53

Trafik, resor och gator

Väl fungerande infrastruktur är viktigt för att Kristianstad ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i. På senare tid har det genomförts stora projekt för att möjliggöra för flera olika resesätt.

2019-05-23 08:34:33

Kristianstads gågator

I centrala Kristianstad är ett antal gator reglerade som gågator under vissa tider. Här kan du läsa vilka regler som gäller för gågatorna.

2019-09-09 08:51:28

Parkeringstillstånd

I Kristianstads kommun finns särskilda parkeringstillstånd för boendeparkering, nyttoparkering och parkering för rörelsehindrade. Här ansöker du om de olika parkeringstillstånden.

2019-10-04 14:20:46

Nyttoparkering: Ansökan, blankett

Tillståndet innebär undantag från parkeringsavgift för firmafordon som är verkstadsutrustade.

2018-10-25 11:11:42

Boendeparkerings-tillstånd: Ansökan

Boende i vissa områden i centrala Kristianstad kan parkera till reducerad kostnad.

2019-04-10 09:42:49

Tillstånd och regler

Om du ska använda offentlig plats, som torg eller gator, måste du ibland ha tillstånd från oss. Det gäller till exempelvis om du ska bygga en uteservering utanför ett café eller för att ställa upp en matvagn. Behöver du stänga av en gata eller parkeringsplats måste du göra en trafikanordningsplan.

2019-09-23 13:15:32

Arkiverad Ny trafiklösning på Tulpanvägen

Efter att Tulpanvägen stängdes av i Hammar har reaktionerna varit starka. På tisdagen träffade kommunen företrädare för de boende i området och kommit överens om att avstängningen ska ersättas med hastighetsdämpande åtgärder.

2019-06-11 11:59:57

Arkiverad Snön faller och så här arbetar vi med snöröjning

Kommunen ansvarar för snöröjning på gator och vägar där kommunen är väghållare. Läs mer om när, var och hur vi sköter kommunens gator och vägar.

2019-01-27 13:18:04

Arkiverad Stängd tågtrafik på Kristianstad C

Måndagen den 20 november stängs järnvägen Önnestad-Kristianstad-Fjälkinge av helt under två veckor och tågen ersätts med buss. Orsaken är byggandet av 900 meter dubbelspår på Kristianstads bangård. Spårarbetet ska minska förseningar i framtiden.

2017-11-17 17:14:43