560 träffar inom Omsorg och hjälp.

Sortera efter datum eller relevans.

Smittade, provtagningar

Region Skåne ansvarar för provtagning av personer med symtom på covid-19, coronavirus, i Skåne. Här presenterar vi aktuella siffror för antalet provtagningar, antalet smittade, dödsfall och friskförklarade kunder inom omsorgsverksamheten.

2020-07-15 10:01:55

Digitala hälsningar från Hälsoträdgården

Pladder i rabatten en mötesplats för seniorer, presenterar i år ett digitalt program som innehåller inspirerande trädgårdsföreläsningar, musikinslag och skön sommargympa på tema rörelse och balans.

2020-07-15 09:00:21

Coronavirus covid-19

Kristianstads kommun följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer utifrån risknivån "mycket hög risk för samhällsspridning”. Tillsammans hjälps vi åt för att minska smittspridningen. Särskilt viktigt är det att skydda äldre och andra personer i riskgruppen.

2020-07-14 09:10:26

Boende

Om din funktionsnedsättning gör att du inte klarar av att bo i en vanlig bostad finns olika former av anpassade boenden, bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad.

2020-07-13 09:48:46

Matdistribution

För dig som inte kan laga din mat eller ta dig till någon av våra restauranger, finns det möjlighet att få varm eller kyld mat levererad till det egna hemmet.

2020-07-13 09:48:25

Resor och färdtjänst

För dig som är senior eller yngre med funktionsnedsättning finns det olika alternativ till att resa, beroende på dina behov.

2020-07-13 09:48:04

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ger möjlighet till miljöombyte och vila för dig som har funktionsnedsättning och avlösning för dig som är anhörig.

2020-07-13 09:46:30

Allögårdens C-hus

Allögårdens C-hus är ett vård- och omsorgsboende där vissa lägenheter är avsedda för boende med demenssjukdom. Boendet ligger centralt i Kristianstad. Vårt mål är att ge en meningsfull tillvaro och tillgodose dina behov.

2020-07-13 09:04:21

Mat och måltider

Kost- och restaurangenheten på omsorgsförvaltningen lagar mat till vård- och omsorgsboenden, skolor, förskolor och till dig som får mat levererad hem.

2020-07-13 09:00:48