579 träffar inom Omsorg och hjälp.

Sortera efter datum eller relevans.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Ibland kan du behöva hjälpmedel för att klara ditt dagliga liv. Du som har en funktionsnedsättning kan också söka bidrag för anpassning av din bostad.

2020-11-02 10:56:39

CW Olanders minnesfond 1

Ekonomisk hjälp till personer som arbetar inom handel. I första hand delar vi ut pengar till de som har anknytning till Mårten Pehrsons Valsqvarn i Kristianstad.

2021-01-05 15:55:24

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Alla vill ha något meningsfullt att göra. Kommunen erbjuder sysselsättning åt personer med funktionsnedsättning som inte kan söka sig till den vanliga arbetsmarknaden. Verksamheten kan vara förlagd till en daglig verksamhet eller en arbetsplats ute på ett företag eller i en organisation.

2020-01-13 08:52:57

Bli stödfamilj

Familjer med barn eller ungdomar med funktionsnedsättning kan ibland behöva avlastning och tid för återhämtning. Då kan en stödfamilj vara till stor hjälp. Stödfamiljen ger även möjlighet till miljöombyte för barnet eller ungdomen.

2020-11-02 09:16:44

Demensstöd

Demenssjuksköterskan ger information, stöd och råd till personer med demenssjukdom och deras närstående.

2020-09-02 13:46:25

Korttidsboende

Olika former av tillfälliga boenden finns för dig som har behov av till exempel återhämtning, avlastning eller miljöombyte. Boendeformen är behovsprövad. Inom kommunens olika verksamheter benämns tillfälliga boenden med olika namn.

2020-09-01 13:17:08

Checklista - efter uppehållstillstånd

Här kan du som är god man läsa om hur du gör när det ensamkommande barnet har fått uppehållstillstånd.

2020-11-30 09:09:46

Fjällbacka 2

Fjällbacka 2 är ett vård- och omsorgsboende med 28 demensplatser som ligger centralt beläget i ett villaområde i Fjälkinge, ca 1 mil öster om Kristianstad, med promenadvägar i direkt anslutning till boendet. Matvarubutik, café, buss och tåg mot Kristianstad och Bromölla finns på promenadavstånd.

2020-11-24 10:28:01

Tollarp centrum hemtjänst

Vi har som mål att du som kund ska vara nöjd med den hemtjänst vi utför åt dig.

2021-01-21 10:17:16

Dödsbo

Här kan du som är god man eller förvaltare läsa hur du ska göra när du ska bevaka huvudmannens rätt i ett dödsbo.

2021-02-01 15:56:39