579 träffar inom Omsorg och hjälp.

Sortera efter datum eller relevans.

Mötesplats Degeberga

Vi håller Mötesplatserna fortsatt stängda för inomhusaktiviteter.Längtar du efter att komma ut i friska luften så erbjuder vi utomhusaktiviteter samt begränsar deltagarantalet. Vi genomför aktiviteterna på ett sätt som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19.

2021-03-01 10:09:38

Arkiverad Inget besöksförbud men vädjan att följa råd

– Den senaste tidens ökade smittspridning gör det oerhört viktigt att följa de råd vi ger kring besök på vård- och omsorgsboenden. Undvik besök som inte är helt nödvändiga och välj andra sätt att hålla kontakten, säger Ulrika Johannesson Olsson, verksamhetschef.

2020-10-30 10:59:41

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till Arbete och välfärdsförvaltningen. Vi tar emot din anmälan via telefon eller post. Du kan även ansöka om hjälp med din familjesituation om du upplever att ni har problem som påverkar barnet/barnen.

2021-02-01 13:28:56

Brottsförebyggande arbete

En stor del av det brottsförebyggande arbetet drivs av Brottsförebyggande rådet. Vi arbetar tillsammans med olika aktörer för att minska brottsligheten och öka tryggheten för kommunens medborgare.

2020-03-03 09:19:49

Parkeringstillstånd

I Kristianstads kommun finns särskilda parkeringstillstånd för boendeparkering, nyttoparkering och rörelsehindrad.

2018-11-07 10:20:46

Vad kostar det?

När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du avgift för hyra, hemtjänst och matabonnemang. Årets avgifter framgår av "Prisbilaga avgifter".

2021-02-03 16:01:25

Ställföreträdare: Körjournal - god man, blankett

Beskriv resorna du gjort som god man eller förvaltare och vilka kostnader du haft för dem.

2019-11-22 13:51:21

Ställföreträdare: Månadsblad - utgifter - god man, blankett

Här skriver du ner vilka utgifter din huvudman haft, månad för månad.

2019-11-22 13:52:13

Mitt försörjningsstöd, e-tjänst

På Mitt försörjningsstöd kan du ansöka om ekonomiskt bistånd och följa ditt ärende.

2020-05-14 10:07:53