581 träffar inom Omsorg och hjälp.

Sortera efter datum eller relevans.

Senior, äldre

Vi vill ge dig som senior möjlighet att leva ett gott liv efter dina förutsättningar. Vi kan erbjuda förebyggande insatser och aktiviteter, omsorg i form av hemsjukvård och olika stödinsatser i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende med mera.

2020-12-03 11:06:02

Värdighetsgaranti

Kristianstads kommuns lokala värdighetsgaranti bygger på en nationell värdegrund, enligt Socialtjänstlagen (SoL).

2021-03-01 10:17:44

Vad kostar det?

När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du avgift för hyra, hemtjänst och matabonnemang. Årets avgifter framgår av "Prisbilaga avgifter".

2021-02-03 16:01:25

Arkiverad Inget besöksförbud men vädjan att följa råd

– Den senaste tidens ökade smittspridning gör det oerhört viktigt att följa de råd vi ger kring besök på vård- och omsorgsboenden. Undvik besök som inte är helt nödvändiga och välj andra sätt att hålla kontakten, säger Ulrika Johannesson Olsson, verksamhetschef.

2020-10-30 10:59:41

Brottsförebyggande arbete

En stor del av det brottsförebyggande arbetet drivs av Brottsförebyggande rådet. Vi arbetar tillsammans med olika aktörer för att minska brottsligheten och öka tryggheten för kommunens medborgare.

2020-03-03 09:19:49

Stiftelsen Anders Verlins pensionsfond

Möjlighet till ekonomisk hjälp till personer och organisationer inom det som före år 1967 var Kristianstads stad geografiska område.

2021-02-22 10:22:49

Tolk

Den som inte talar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad har rätt att få hjälp av en tolk i kontakt med oss på Kristianstads kommun. Det kostar inget och det är vi som bokar tolk när man besöker oss.

2020-01-15 10:05:26

Arkelstorp hemtjänst

Vi är en sammansvetsad hemtjänstgrupp i Arkelstorp som arbetar utifrån värdegrunden "Du ska kunna känna välbefinnande och ha möjlighet att leva ett värdigt liv".

2020-12-14 16:44:35

Ungdomsbasen

Till Ungdomsbasen kan du som är ungdom mellan 16-25 och du som är förälder eller närstående vända dig för att få stöd och rådgivning kring frågor om missbruk, relationer och andra personliga problem. Vi finns tillgängliga på telefon och för möten i våra lokaler på Västra Boulevarden 39.

2021-02-04 09:47:36

Almhaga

Almhaga är ett vård- och omsorgsboende för dig som behöver omfattande hjälp med service och omvårdnad. Boendet ligger centralt i Färlöv cirka 1 mil öster om Kristianstad.

2020-11-24 11:02:40