581 träffar inom Omsorg och hjälp.

Sortera efter datum eller relevans.

Arkiverad Överförmyndarkansliet flyttar

Fredagen den 28 juni flyttar överförmyndarkansliet sin verksamhet till Östra kommunhuset på JA Hedlunds väg 17 i Kristianstad. Det innebär att verksamheten är helt stängd den dagen och handläggarna har även begränsat tillgänglighet måndagen och tisdagen den 1-2 juli.

2019-06-28 09:07:23

För trygghetspersoner

Du har blivit ombedd att följa med ett barn till Barnahuset och din roll i detta är, att utgöra en trygghet för barnet.

2021-02-18 16:11:15

För barn och ungdomar

Du kommer hit för att någon i din omgivning misstänker att du utsatts för ett slags brott. Vi som jobbar här ser till att du får rätt sorts hjälp.

2021-02-18 16:12:04

Matdistribution

För dig som inte kan laga din mat eller ta dig till någon av våra restauranger, finns det möjlighet att få varm eller kyld mat levererad till det egna hemmet.

2020-07-13 09:48:25

Insatser enligt LSS och SoL

Vi arbetar för att erbjuda dig som har en funktionsnedsättning stöd och service som anpassas efter dina behov för att du själv skall kunna bestämma över din vardag.

2020-09-22 13:00:49

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice enligt LSS är hjälp för anhöriga som behöver vila eller få möjlighet genomföra egna aktiviteter.

2020-05-05 11:09:50

Korttidstillsyn för skolungdom

Korttidstillsyn utanför det egna hemmet är för skolungdomar över 12 år. Möjligheten finns före och efter skoldagen, under lovdagar och studiedagar samt under skollov. Vi ger alltid barn och föräldrar ett stort inflytande.

2020-02-03 08:07:37

Ledsagarservice

Ledsagarservicen skall skapa möjligheter för kunden att kunna ta del av samhällsutbudet, samt att bibehålla och utveckla ett socialt nätverk. Det är viktigt att kunden med, stöd av ledsagaren, ges möjlighet att ta del av aktiviteter utifrån sina egna önskemål.

2019-09-13 09:17:11

Frågor och svar kring beslut om insatser

Svar på frågor kring beslut om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).

2021-02-22 08:10:24

Gösta Wingrens stiftelse

Möjlighet till ekonomisk hjälp till ensamstående föräldrar som har barn upp till 12 år. Du ansöker genom att logga in med ditt mobila BankID. Det går bra att låta någon annan ansöka åt dig via sitt mobila BankID. Skulle ingen av dessa möjligheter fungera, kontakta Medborgarcenter för att få en pappersblankett.

2021-02-22 10:24:25