583 träffar inom Omsorg och hjälp.

Sortera efter datum eller relevans.

Intresseanmälan volontär

Genom att engagera dig ideellt som volontär kan du berika både ditt och andras liv, ditt bidrag är din tid och ditt engagemang!

2020-10-15 11:28:30

Arkiverad Öppningen av restaurangen på Sommarro ställs in

Den planerade öppningen av restaurangen på Sommarro den 2 november ställs tyvärr in till följd av den ökade smittspridningen i Skåne.

2020-10-29 14:48:10

Arkiverad Eldningsförbudet upphävt

Eldning utomhus är tillåten i Kristianstads kommun från och med måndagen den 24 augusti. Det är dock viktigt att du bevakar din eld. Marken kan fortfarande vara torr på djupet och eld kan lätt sprida sig.

2020-08-24 14:52:30

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar man för patientsäkerheten kopplat till rehabilitering/ habilitering och hjälpmedel.

2020-11-27 13:00:48

Saveko

Saveko är en daglig verksamhet som sätter miljön i fokus. Vi arbetar med demontering och återanvändning. Vi samarbetar med Renhållningen i Kristianstad och med Stena Recycling.

2020-01-13 10:29:03

Folkhälsoarbete

Hälsa skapas nära människor på de arenor där vi verkar, bor och lever. Till exempel i bostadsområdet, skolan, på fritiden, arbetsplatsen, i familjen och bland släkt och vänner.

2020-10-28 12:34:47

Stress

Stress kan bero på många olika saker. Stress i sig är inte farligt men kan upplevas som obehaglig. Oavsett varför du känner dig stressad så kan det kännas bra att prata med någon, en kompis, förälder eller någon annan.

2020-09-15 11:17:13

Arkiverad Dags att testa brandvarnaren

Den förste december är brandvarnarens dag och det är dags att testa om din brandvarnare fungerar. Du kan också registrera dig för att få en påminnelse om att trycka på knappen.

2019-11-29 08:20:33

Arkiverad Ett annorlunda öppet hus på Räddningstjänsten

Den traditionella Öppet hus-dagen på Räddningstjänsten brukar vara oerhört uppskattad och välbesökt, men i år blir den tyvärr inte av. Men du kan ändå få en inblick i vad som händer i vår film.

2020-09-12 10:00:20

Arkiverad Satsning på socionomer ger resultat

Från 15 till 2 miljoner kronor på tre år. Kristianstads kommun har lyckats minska antalet hyrsocionomer och ge medarbetare bättre förutsättningar att klara av sitt arbete.

2018-10-04 16:12:05