556 träffar inom Omsorg och hjälp.

Sortera efter datum eller relevans.

Skattecaféet

Skattecaféet är ett personalcafé för Skatteverkets cirka 150 anställda. Caféet bedrivs som en daglig verksamhet.

2020-01-14 08:45:02

Samverkan kring integration

Kommunen samarbetar med olika aktörer i samhället för en ökad integration och här i högermenyn kan du se exempel på dessa samarbeten.

2020-01-15 09:48:56

Livsmedelsupphandling för våra restauranger

Kristianstads kommun har ett gemensamt avtal för inköp av livsmedel som är upphandlat enligt lagen om offentlig upphandling. Alla produkter i livsmedelsavtalet ska uppfylla våra kvalitetskrav.

2019-10-29 11:37:34

Ställföreträdare: Månadsblad - inkomster - god man, blankett

Här skriver du ner vilka inkomster din huvudman haft, månad för månad.

2019-11-22 13:51:50

Arkiverad Fryshuset har lyssnat på unga i Kristianstad

Delaktighet, inkludering och relationsskapande är nycklar till dörren som leder bort ifrån en destruktiv och kriminell livsstil. En mötesplats för unga vuxna i Kristianstad skulle ge bättre förutsättningar för många unga, menar Fryshuset efter en kartläggning i Kristianstads kommun.

2018-11-02 08:10:01

Arkiverad Skånevecka för psykisk hälsa

Den 10 oktober infaller världshälsodagen för psykisk hälsa. Samtidigt arrangeras Skåneveckan för psykisk hälsa. Seminarier, kulturevenemang och mötesplatser över hela Skåne avlöser varandra mellan den 8 och 14 oktober. Några av dem är i Kristianstad.

2018-10-05 14:09:31

Arkiverad Satsning på socionomer ger resultat

Från 15 till 2 miljoner kronor på tre år. Kristianstads kommun har lyckats minska antalet hyrsocionomer och ge medarbetare bättre förutsättningar att klara av sitt arbete.

2018-10-04 16:12:05

Arkiverad Höstens föräldrautbildningar på Familjeservice

Att vara förälder kan vara tufft. I perioder kanske du behöver extra stöd. I våra föräldrautbildningar och föräldragrupper träffar du andra föräldrar som möter liknande utmaningar och ni får verktyg för att klara av vardagens alla utmaningar och konfliktsituationer. Grupperna startar i september.

2018-08-15 16:04:32

Arkiverad Kartläggning ska öka ungas trivsel

Mellan juni och oktober genomförs en kartläggning av ungas situation i Kristianstad. Genomlysningen genomförs av Stiftelsen Fryshuset och ska ge kommunen bättre insikter i hur det är att vara ung i Kristianstad idag.

2018-06-29 14:27:07

Arkiverad Hela Familjen till Almedalen

Hela Familjen banar ny väg inom socialt arbete. Vi hjälper familjer att förändra sin egen situation genom stöd och motivation. Vi har ett flexibelt arbetssätt och möter familjerna på deras villkor. Den 3 juli deltar vi i Almedalen och pratar om framgångsfaktorerna.

2018-06-25 16:27:46