43 träffar inom Näringsliv och arbete.

Sortera efter datum eller relevans.

Lantbruk, gödselspridning, dispens: Ansökan

Du kan under vissa omständigheter ansöka om dispens från några av reglerna om gödselspridning.

2019-01-14 15:00:46

Lediga jobb

Som medarbetare hos oss gör du skillnad i människors vardag. Här söker du våra lediga tjänster.

2018-10-25 11:34:10

Vindkraft: Årsrapport, mall

Har du vindkraftverk ska du årligen lämna in en årsrapport. Sista dag för inlämning är den 31 mars.

2019-04-17 16:29:22

Dricksvattenanläggning: Faroanalys, mall

Faroanalysen är en del av egenkontrollen för vattenverk.

2019-01-17 14:03:08

Bekämpningsmedel: Yrkesmässig spridning, ansökan, anmälan, blankett

För att sprida kemiska bekämpningsmedel krävs det tillstånd. Ansök här.

2019-03-25 15:38:29

Lantbruk: Ny eller ändrad verksamhet, anmälan, blankett

Om du ska starta eller ändra lantbruksverksamhet behöver du göra en anmälan.

2019-03-25 15:39:13

PCB: Slutrapport sanering PCB, inklusive bilagor, blankett

När PCB-saneringen är klar ska du skicka in en slutrapport.

2019-01-14 12:54:19

E-cigaretter: Anmäla försäljning, e-tjänst

Om du vill du sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du anmäla det till kommunen.

2019-05-06 14:28:02

Miljö, förorenade områden: Sanering, anmälan, blankett

Anmälan om sanering ska lämnas in minst sex veckor innan arbetet påbörjas.

2019-03-25 09:45:19

Lantbruk: Uppodling av annan mark än jordbruksmark, anmälan, blankett

Vill du använda annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion anmäler du det här.

2019-03-25 15:37:43