93 träffar inom Näringsliv och arbete.

Sortera efter datum eller relevans.

Arkiverad 15 nya företag genom Nyföretagarcentrum

Under årets två första månader har Kristianstad fått 15 nya företag med hjälp från Nyföretagarcentrum. Sju kvinnor och åtta män har tagit steget att bli egenföretagare efter kontakterna med Nyföretagarcentrum.

2019-03-15 13:23:59

Lantbruk, uppodling av annan mark än jordbruksmark: Anmälan

Vill du använda annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion anmäler du det här.

2018-11-02 10:19:23

Anmäl konto till Nordea

Du som har feriearbete i sommar ska anmäla ditt konto för lön till Nordeas kontoregister.

2019-03-21 12:56:27

Arkiverad 100 extra feriejobb för ungdomar

Kommunen erbjuder ytterligare 100 ferieplatser till ungdomar som går i årskurs 9, årskurs 1 eller årskurs 2 i gymnasiet. Ansökan är öppen till den 30 april.

2018-04-19 08:32:30

Dricksvattenanläggning: Undersökningsprogram, mall

Undersökningsprogrammet är en del av egenkontrollen för vattenverk

2019-01-17 14:05:17

Arkiverad Lantmäterimyndigheten får kommunens arbetsmiljöpris

Lantmäterimyndigheten tilldelas Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris 2017. Lantmäterimyndigheten får priset för ett målmedvetet och strukturerat arbetssätt som skapar trivsel och arbetsglädje. Allt i syfte att ge kommunmedborgaren service med hög kvalitet.

2017-12-08 12:22:53

Feriearbete: Mina sidor, företag

Ska din arbetsplats ta emot kommunens feriearbetare? Via Mina sidor sköter du administrationen.

2018-12-18 16:11:14

Arkiverad Ökat nyföretagande i Kristianstad

Nyföretagandet i kommunen ökade med nästan åtta procent under 2017 enligt Nyföretagarcentrums och Bolagsverkets undersökning Nyföretagarbarometern.

2018-03-07 09:24:25

Arkiverad Bli klok på framtidens energimöjligheter

Kristianstads kommuns landsbygdsråd bjuder den 20 mars, klockan 15.00 - 18.00 på Bykrogen i Österslöv, in till en seminarieträff för föreningar och företag och privatpersoner där goda exempel och möjligheter presenteras för att bli energieffektivare.

2018-03-07 10:17:22

Arkiverad Bra företagsklimat i kommunen

Idag presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) för femte gången Öppna Jämförelser för företagsklimat. Den här gången är det 171 kommuner som har deltagit och fått ett Nöjd Kund Index (NKI). Kristianstads kommuns NKI-värde ligger kvar på samma som förra året, 73.

2018-05-02 09:34:07