93 träffar inom Näringsliv och arbete.

Sortera efter datum eller relevans.

Felanmälan: hyresgäst i kommunens lokaler

Du som hyr lokal av kommunen anmäler fel här. Ring in akuta fel.

2018-11-30 10:40:04

Arkiverad Pia Kinhult nominerad till ordförande för Krinova

Pia Kinhult nomineras som ordförande i Krinova Incubator & Science Park av huvudägaren Kristianstads kommun inför årsstämman. Värdlandskoordinatorn för forskningsanläggningen ESS säger att hon blev väldigt glad när hon fick frågan efter att med intresse ha följt Krinovas utveckling under många år.

2019-02-13 13:51:21

Arkiverad Provtagning av kebabkött 2017

Under hösten 2017 har kommunens livsmedelsinspektörer tagit prover på kebabkött från 16 pizzerior i kommunen. Av 16 prover fick nio resultatet otillfredsställande ur hygienisk synvinkel, resterande sju var tillfredsställande. Ingen av proverna var otillfredsställande på grund av hälsorisk.

2017-12-14 14:34:14

Arkiverad Kommunens arbetsmiljöpris till Öllsjö förskolor

Öllsjö förskolor med förskolorna Kärnhusets förskola, Öllsjögårdens förskola och Öllsjö förskola får kommunens arbetsmiljöpris 2018. Öllsjö förskolor får priset för sitt målmedvetna och strukturerade utvecklingsarbete i syfte att göra gott för både kunder och medarbetare.

2018-12-10 16:17:20

Arkiverad Förbättrat företagsklimat enligt företagare

Idag har Svenskt Näringsliv släppt resultatet från årets undersökning av det lokala företagsklimatet i landets alla 290 kommuner. Företagarna ger företagsklimatet i kommunen bättre betyg i år.

2018-05-15 13:25:46

Hälsoskydd, solarium: Anmälan

Om du ska ha solarium i din verksamhet måste du först göra en anmälan.

2018-11-02 10:17:42

Arkiverad Fortsatt gott omdöme om kommunens service

Företagare fortsätter att ge kommunernas service allt bättre omdömen, visar en mätning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kristianstads kommun höjer sitt NKI-värde ett steg till 74, men tappar 10 placeringar i rankingen.

2019-04-10 10:26:34

Arkiverad Samverkan och flexibilitet för levande handel

En gemensam vision, samverkan och flexibilitet. Det är några av nyckelorden för att skaffa en levande och motståndskraftig cityhandel, konstaterades vid kommunens frukostmöte ”Med handel i centrum – att möta en bransch i förändring”.

2019-02-08 16:19:18

Arkiverad Nya tag mot nedskräpningen i Kristianstad

Olovlig avfallsdumpning vid återvinningsstationerna har länge varit ett problem i Kristianstad. Därför inför miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen från och med den 2 januari ett nytt kontrollsystem för livsmedelsverksamheter.

2018-12-21 11:14:03

Dricksvattenanläggning: Undersökningsprogram, mall

Undersökningsprogrammet är en del av egenkontrollen för vattenverk

2019-01-17 14:05:17