36 träffar inom Näringsliv och arbete.

Sortera efter datum eller relevans.

Alkoholservering: Serveringslokal för catering, anmälan, blankett

Du som har stadigvarande serveringstillstånd för catering ska anmäla serveringslokal till oss.

2019-05-09 13:01:28

Alkoholservering, serveringslokal för catering: Anmälan

Du som har stadigvarande serveringstillstånd för catering ska anmäla serveringslokal till oss.

2018-11-02 09:39:25

Explosiv vara: Ansökan hantering, blankett

Om du ska köpa, förvara eller sälja explosiva varor ansöker du om tillstånd här.

2019-01-14 14:28:59

Lantbruk: Gödselspridning, dispens, ansökan, blankett

Du kan under vissa omständigheter ansöka om dispens från några av reglerna om gödselspridning.

2019-03-25 15:37:07

Alkoholservering: Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, ansökan, blankett

Gäller ansökan för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

2019-05-09 13:25:29

Felanmälan: hyresgäst i kommunens lokaler

Du som hyr lokal av kommunen anmäler fel här. Ring in akuta fel.

2018-11-30 10:40:04

Hälsoskydd, solarium: Anmälan

Om du ska ha solarium i din verksamhet måste du först göra en anmälan.

2018-11-02 10:17:42

Lantbruk, uppodling av annan mark än jordbruksmark: Anmälan

Vill du använda annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion anmäler du det här.

2018-11-02 10:19:23

Dricksvattenanläggning: Undersökningsprogram, mall

Undersökningsprogrammet är en del av egenkontrollen för vattenverk

2019-01-17 14:05:17

Hälsoskydd: Undervisningslokal, hygienlokal, bassängbad, anmälan, blankett

Om du vill öppna en hygienisk verksamhet måste du först anmäla detta till kommunen.

2019-03-25 09:26:35