574 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Bodil Thuresson

Kristdemokraterna. Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot. Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott, Ersättare.

2020-12-02 03:01:50

Patric Hansson

Socialdemokraterna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ersättare.

2020-12-02 03:01:49

Dick Nystrand

Sverigedemokraterna. Byggnadsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ersättare. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Kommunstyrelsens personalutskott, Ledamot. Räddningsnämnden, Ersättare. Valnämnden, Ledamot.

2020-12-02 03:01:49

Berit Lundström

Moderaterna. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ledamot.

2020-12-02 03:01:49

Tommy Nilsson

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Överförmyndarnämnden, Vice ordförande.

2020-12-02 03:01:47

Bengt Wendel

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ledamot. Valnämnden, Ledamot.

2020-12-02 03:01:46

Kristina Lindbåge

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Omsorgsnämnden, Vice ordförande. Omsorgsnämndens särskilda utskott, Vice ordförande. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Vice ordförande. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnds arbetsutskott, Ersättare.

2020-12-02 03:01:45