562 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Protokoll dialogmöten 2019

Efter varje dialogmöte sammanställs de tankar, frågor och synpunkter som kommer in. Äldre protokoll kan du begära ut av kommunarkivet.

2019-11-11 13:42:54

Nämnder

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och ett antal facknämnder. I nämnderna finns folkvalda politiker som tar besluten. Vi har även olika utskott, kommittéer och beredningar. Besluten verkställs sedan av tjänstepersonerna som jobbar i kommunen.

2019-11-11 10:36:26

Valresultat, mandatfördelning

Mandatperioden 2018-2022 styrs Kristianstads kommun av de fyra allianspartierna Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är i opposition.

2019-11-08 11:47:25

Tekniska förvaltningen

Vi är den tekniska förvaltningen (f.d. C4 Teknik) och ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Vi ansvarar också för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen (VA), och är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.

2019-11-08 11:39:24

Skriv till oss

Du kan alltid vända dig till oss med frågor som rör kommunen. Medborgarcenter tar emot frågorna och ser till att du får svar. Vi hanterar dina frågor helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16. Är ditt ärende akut ska du alltid ringa till oss.

2019-11-08 08:26:40

Felanmälan

Upptäcker du fel på gator, gatubelysning, parkeringsautomater, vatten, avlopp, parker eller lekplatser kan du anmäla dem här. Akuta fel ska du alltid ringa till oss på telefon 044-13 50 00. Akuta fel utanför kontorstid anmäls till Räddningstjänsten på telefon 044-200 400.

2019-11-08 08:25:50

Fakturor

Kommunen och de kommunala bolagen skickar varje år ut ungefär en halv miljon fakturor. Våra fakturor ser lite olika ut beroende på vilka system vi använder. Har du en fråga som gäller en faktura som du har fått ska du i första hand kontakta den personen som står angiven på fakturan.

2019-11-07 14:15:27

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet arbetar med att stärka näringslivsutvecklingen i kommunen och att förstärka det positiva samarbetsklimat som finns mellan kommun, myndigheter, organisationer och det lokala näringslivet.

2019-11-07 11:27:04

Medborgarenkät

Kristianstad deltar vartannat år i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Invånare i kommunen svarar då på en enkät om hur de tycker att det är att leva och bo i Kristianstads kommun, vad de tycker om kommunens verksamheter och anser om sina möjligheter till inflytande och påverkan.

2019-11-07 10:27:31

Kartor

I Kristianstadskartan kan du hitta en adress, fastighet eller olika intressepunkter, som skolor och äldreboenden. Strategikartan innehåller analyser och är ett underlag för kommunens olika beslut. Planeringskartan innehåller information över kommunens pågående översiktliga planering.

2019-11-06 16:22:50