574 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Avdelningar och övergripande enheter

Vår centrala förvaltning har fyra avdelningar som arbetar med ekonomi, HR, planering och utveckling. Vi har även övergripande enheter som arbetar med bemanning, kost, elevhälsa, modersmål, resursskola, mottagande av nyanlända och skolskjutsar samt didaktisk enhet.

2020-12-02 10:49:09

LIFE Coast Adapt

Syftet med projektet LIFE Coast Adapt är att hitta förbättrade sätt att skydda kusten mot erosion och havsnivåhöjningar genom att testa och utvärdera olika natur- och ekosystembaserade anpassningar.

2020-12-02 07:34:54

Ungdomsrådet

Ungdomsrådets grundidé är att ungdomar, precis som vuxna, ska ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga frågor i Kristianstads kommun och skapa dialog mellan unga och politiker i kommunen.

2020-11-30 14:08:30

Kommunfullmäktige 2020-12-08

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 8 december 2020.

2020-11-30 09:18:00

Om webbplatsen

På vår webbplats ska du som besökare kunna hitta och använda kommunens information och tjänster på ett lättillgängligt och  användarvänligt sätt. Vi vill att du ska uppleva webbplatsen som modern och tilltalande.

2020-11-30 08:55:55

Uppslaget

En gång i månaden hittar du Uppslaget i Kristianstadsbladet. På Uppslaget kan du läsa om det som händer i kommunen och sådant som du kan ha nytta av att veta. Uppslaget når alla hushåll i kommunen eftersom det publiceras när Kristianstadsbladet kostnadsfritt delas ut i alla brevlådor.

2020-11-27 11:17:21

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden har det politiska ansvaret för räddningstjänst i kommunen. Räddningsnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

2020-11-26 03:00:26

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen ansvarar för att granska kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. Vi undersöker om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisionen har sju ordinarie ledamöter.

2020-11-26 03:00:24

Namnberedningen

Namnberedningen är ett beredande organ under kultur- och fritidsnämnden i Kristianstads kommun.

2020-11-23 07:54:01

Sociala medier

Kristianstads kommun deltar på sociala medier för att med bilder, film och text berätta vad som händer i vår kommun och för att stimulera dialogen med medborgarna.

2020-11-17 15:36:30