555 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Landsbygdsrådet

Kristianstads kommuns landsbygdsråd är en plattform för positiv landsbygdsutveckling i kommunen. Vårt mål är att dialog är vägen mot ett bra landsbygdsklimat.

2020-05-26 13:26:21

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne

Hjälpmedelscentrum är ett samarbete mellan 11 skånska kommuner. Du hittar länkar till dem i vår sammanställning. Som privatperson kontaktar du fysioterapeut eller arbetsterapeut i din kommun om du behöver hjälpmedel.

2020-05-25 19:37:35

Ungdomsrådet

Ungdomsrådets grundidé är att ungdomar, precis som vuxna, ska ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga frågor i Kristianstads kommun och skapa dialog mellan unga och politiker i kommunen.

2020-05-25 14:23:07

Sammanträdeskalender

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2020 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

2020-05-19 15:40:05

Integrationsrådet

I Kristianstads kommun finns ett lokalt integrationsråd. Rådets uppgift är att tillsammans med invandrarföreningar främja integration. I kommunen finns flera invandrarföreningar. Alla invandrarföreningar bjuds in till kommunens integrationsråd vid fyra tillfällen per år.

2020-05-18 15:33:24

UrbanLinks 2 Landscape

Kristianstads kommun har blivit partner i EU projektet UrbanLinks 2 Landscape. I projektet ingår sex andra partners från Tyskland, Italien, England, Polen och Lettland.

2020-05-12 15:38:42

Projektorganisation

Projektet UrbanLinks 2 Landscape är ett internationellt EU-projekt. Projektet har fått stöd av Interreg Europe och har till syfte att utbyta kunskaper om städernas grön (natur) och blå (vatten) kvaliteter.

2020-05-12 15:25:31

Utvecklingsavdelningens uppdrag

Det pågår ständigt utvecklingsarbete på förskolor och skolor för att förbättra resultaten för barn, elever och studerande. I Kristianstads kommun bedrivs ett flertal övergripande utvecklingsinsatser som alla utgår från såväl nationella som lokala styrdokument.

2020-05-11 13:34:03

Lättläst: Coronavirus covid-19

Människor i flera länder i världen är sjuka. Viruset corona har smittat människor. Det gör många oroliga.

2020-05-11 09:27:57

Uppslaget

En gång i månaden hittar du Uppslaget i Kristianstadsbladet. På Uppslaget kan du läsa om det som händer i kommunen och sådant som du kan ha nytta av att veta. Uppslaget når alla hushåll i kommunen eftersom det publiceras när Kristianstadsbladet kostnadsfritt delas ut i alla brevlådor.

2020-05-08 12:26:42