555 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Kartatlas

Atlasen innehåller kartor över kommunens tätorter med adressförteckning och två större vikta kartor, varav den ena är en tvåsidig översiktskarta över kommunen och den andra är en tätortskarta över Kristianstad och Åhus.

2018-02-15 11:35:08

Kommunfullmäktige 2018-01-16

Här kommer du att kunna följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 16 januari 2018.

2018-01-17 10:22:17

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret att leda och samordna den totala kommunala verksamheten. Det innebär att vi driver strategiska frågor, har kontroll på den övergripande ekonomin och har uppsikt över nämnder och bolag. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 8 ersättare.

2017-06-02 13:46:09