563 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Arkiverad Ökad kunskap ska öka frisktalen

Friskare arbetsplatser med friskare medarbetare är ett prioriterat område för Kristianstads kommun. Trots detta ökar ohälsotalen bland medarbetarna, precis som i övriga kommuner i Sverige. Den psykiska ohälsan är den främsta sjukskrivningsorsaken.

2018-01-19 13:32:41

Kommunfullmäktige 2018-01-16

Här kommer du att kunna följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 16 januari 2018.

2018-01-17 10:22:17

Arkiverad Fullmäktige sammanträder 16 januari

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder tisdagen den 16 januari klockan 13.00 i Rådhus Skåne. På dagordningen finns bland annat klimatstrategi och klimatanpassningsplan.

2018-01-12 08:51:52

Arkiverad Kommun och polis överens efter nyårsattackerna

På torsdagen möttes kommunen och polisen för att diskutera nyårsnattens raketbeskjutningar mot polis och räddningstjänst under utryckningar till bland annat Charlottesborg. Kommundirektör Christel Jönsson berättade att hon nu fått en bra förklaring till varför polisen inte agerade mera offensivt.

2018-01-04 16:10:35

Arkiverad Nya ansikten i kommunstyrelsen

Två nya ersättare var med på sitt första kommunstyrelsemöte vid årets sista sammanträde. Ida Nilsson från Miljöpartiet och Henny Tillberg från Liberalerna ser fram emot sina nya uppdrag och känner att de har fått ett stort förtroende.

2017-12-20 17:30:55

Arkiverad Skånsk-danskt toppmöte i Kristianstad

Ledande politiker från Skåne och Själland har samlats till toppmöte om Greater Copenhagen i Rådhus Skåne, Kristianstad. Där diskuterar de det senaste årets insatser för att stärka tillväxt och sysselsättning.

2017-12-19 12:01:58

Kommunfullmäktige 2017-12-12

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde kl 13.00 den 12 december 2017

2017-12-13 10:39:20

Arkiverad Begränsad bemanning i medborgarcenter

Torsdagen den 14 december är det begränsad bemanning i medborgarcenter. Det innebär att besökstiderna hos oss blir kortare.

2017-12-13 10:14:39

Arkiverad Stort söktryck till landsbygdsfonden

Kristianstad kommuns landsbygdsråd beslöt på rådets senaste möte att bevilja sex av de inkomna ansökningarna medel från landsbygdsfonden. Syftet med fonden är att ge organisationer på landsbygden en möjlighet att söka stöd för sina utvecklingsidéer.

2017-12-06 10:35:54

Arkiverad Budgetramarna satta för 2018

Kommunfullmäktiges budgetmöte i Kristianstads kommun bjöd på många och långa debattinlägg men inga stora överraskningar. Den styrande majoritetens budgetförslag antogs på alla punkter.

2017-11-22 10:20:49