565 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Tommy Nilsson

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Överförmyndarnämnden, Vice ordförande.

2019-11-06 03:01:59

Kristina Lindbåge

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Omsorgsnämnden, Vice ordförande. Omsorgsnämndens särskilda utskott, Vice ordförande. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Vice ordförande. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnds arbetsutskott, Ersättare.

2019-11-06 03:01:57

Johnny Nilsson

Sverigedemokraterna. Byggnadsnämnden, Ersättare.

2019-11-06 03:01:56

Moa Wikén

Socialdemokraterna. Kultur- och fritidsnämnden, Ersättare.

2019-11-06 03:01:55

Fia Rosenstråle

Sverigedemokraterna. Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ersättare. Kommunstyrelsens personalutskott, Ersättare.

2019-11-06 03:01:55

Niklas Laudén

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ledamot.

2019-11-06 03:01:54

Ludvig Ceimertz

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens personalutskott, Ledamot.

2019-11-06 03:01:52

Mona Nihlén

Vänsterpartiet. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare.

2019-11-06 03:01:52

Ulf Börkell

Sverigedemokraterna. Byggnadsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot. Tekniska nämnden, Ledamot. Valberedningen, Ersättare.

2019-11-06 03:01:52