565 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Medborgarenkät

Kristianstad deltar vartannat år i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Invånare i kommunen svarar då på en enkät om hur de tycker att det är att leva och bo i Kristianstads kommun, vad de tycker om kommunens verksamheter och anser om sina möjligheter till inflytande och påverkan.

2019-11-07 10:27:31

Kartor

I Kristianstadskartan kan du hitta en adress, fastighet eller olika intressepunkter, som skolor och äldreboenden. Strategikartan innehåller analyser och är ett underlag för kommunens olika beslut. Planeringskartan innehåller information över kommunens pågående översiktliga planering.

2019-11-06 16:22:50

Bodil Thuresson

Kristdemokraterna. Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot.

2019-11-06 03:02:01

Patric Hansson

Socialdemokraterna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ersättare.

2019-11-06 03:02:01

Dick Nystrand

Sverigedemokraterna. Byggnadsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ersättare. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Kommunstyrelsens personalutskott, Ledamot. Räddningsnämnden, Ersättare. Valnämnden, Ledamot.

2019-11-06 03:02:01

Berit Lundström

Moderaterna. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ledamot.

2019-11-06 03:02:01

Jan Nordström

Vänsterpartiet. Kommunfullmäktige, Ersättare.

2019-11-06 03:01:59

Bengt Wendel

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ledamot. Valnämnden, Ledamot.

2019-11-06 03:01:59