573 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Sociala medier

Kristianstads kommun deltar på sociala medier för att med bilder, film och text berätta vad som händer i vår kommun och för att stimulera dialogen med medborgarna.

2021-01-18 11:14:10

Handbok för förtroendevalda

Kristianstads kommuns handbok för förtroendevalda. I handboken finns samlat material för dig som är förtroendevald.

2021-01-18 10:47:29

Bengt Ringdahl

Socialdemokraterna. Byggnadsnämnden, Ersättare.

2021-01-17 17:07:52

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för kommunal utbildningsverksamhet. Det innebär att vi tar beslut som bland annat rör förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. I nämnden finns 15 ledamöter och sju ersättare.

2021-01-17 17:07:51

Lars Ström

Socialdemokraterna. Valnämnden, Vice ordförande.

2021-01-16 03:00:31

Dialog och synpunkter

Vi vill gärna att du berättar vad du tycker. Du är alltid välkommen med synpunkter och förslag till oss. På så vis bidrar du till att kommunens service och verksamhet utvecklas och blir ännu bättre.

2021-01-15 13:43:40

Medborgarförslag

Alla som bor i Kristianstads kommun har rätt att lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.

2021-01-15 13:41:34

Lättläst: God man

Om du är gammal, sjuk eller har ett funktionshinder kan tingsrätten besluta att du ska få en god man. Den gode mannen kan se till att du har det bra, hjälpa dig att kontakta myndigheter och betala dina räkningar.

2021-01-14 11:36:30

Visioner och framtidsidéer

Kristianstads kommuns vision är ”Vi lyfter tillsammans” och sträcker sig fram till år 2030. Visionen utmanar vår identitet, ska stärka vår självkänsla och skapa framtidstro. Visionen känner inga geografiska gränser och vi använder Kristianstad som ett samlingsbegrepp.

2021-01-12 13:56:14

Undersökningar, enkäter

Vi genomför regelbundet undersökningar för att få veta hur medborgarna upplever vår verksamhet. Undersökningarna ligger till grund för kommunens utvecklingsarbete.

2021-01-12 13:54:21