554 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Alexander Harrison

Kristdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ersättare.

2020-07-10 04:00:29

Sammanträdeskalender

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2020 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

2020-07-08 09:53:28

Barn och utbildning

Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) arbetar med utbildning från förskola till vuxenutbildning. Vi ansvarar för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och musikskola.

2020-07-01 06:00:21

Sylvia Olander

Moderaterna. Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ersättare. Kommunfullmäktige, Ledamot. Omsorgsnämnden, Ersättare.

2020-07-01 04:00:28

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen ansvarar för att granska kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. Vi undersöker om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisionen har sju ordinarie ledamöter.

2020-07-01 04:00:24

Spirit of food

Spirit of food står för matglädje och lokal stolthet. I Kristianstads kommun bjuds mat och upplevelser för alla sinnen. Kristianstadsslättens jordar tillhör de allra bästa som finns. Det är alltså ingen tillfällighet att kommunen är ett starkt centrum för livsmedelsproduktion i Sverige.

2020-06-30 15:14:34

UrbanLinks 2 Landscape

Kristianstads kommun är sedan 2018 partner i EU projektet UrbanLinks 2 Landscape. I projektet ingår sex andra partners från Tyskland, Italien, England, Polen och Lettland och fokus ligger på grön- och blåstrukturer i och runt om städer samt mötet mellan stad och land.

2020-06-30 08:52:21

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för kommunal utbildningsverksamhet. Det innebär att vi tar beslut som bland annat rör förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. I nämnden finns 15 ledamöter och sju ersättare.

2020-06-30 04:00:25

Personuppgifter

Det är viktigt för oss att du är trygg med hur Kristianstads kommun hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din dators IP-nummer.

2020-06-29 08:43:22

Om webbplatsen

På vår webbplats ska du som besökare kunna hitta och använda kommunens information och tjänster på ett lättillgängligt och  användarvänligt sätt. Vi vill att du ska uppleva webbplatsen som modern och tilltalande.

2020-06-29 08:08:53