564 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Fredrik Hamrin

Moderaterna. Arbete och välfärdsnämnden, Ersättare.

2020-01-18 03:00:24

Unikt erbjudande till Kriminalvården från Kristianstad

Nu har Kristianstads kommun gjort sitt inspel till Kriminalvården i processen för en ny kriminalvårdsenhet i södra Sverige. Många kommuner är intresserade, men bara Kristianstad kan erbjuda färdig mark och färdig detaljplan. Det kan ge en tidsvinst på flera år i jämförelse med andra alternativ.

2020-01-17 15:08:40

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen ansvarar för att granska kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. Vi undersöker om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisionen har sju ordinarie ledamöter.

2020-01-17 03:00:24

Sammanträdeskalender

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2020 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

2020-01-16 08:49:11

Netpublicator

Förtroendevalda med uppdrag i Kristianstads kommun erbjuds att ta del av sammanträdeshandlingar och information via en surfplatta och appen Netpublicator.

2020-01-15 14:20:23

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne

Hjälpmedelscentrum är ett samarbete mellan 11 skånska kommuner. Du hittar länkar till dem i vår sammanställning. Som privatperson kontaktar du fysioterapeut eller arbetsterapeut i din kommun om du behöver hjälpmedel.

2020-01-15 13:09:04

Kommunfullmäktige 2020-01-14

Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 14 januari 2020.

2020-01-15 10:15:46

Personuppgifter

Det är viktigt för oss att är trygg med hur Kristianstads kommun hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din dators IP-nummer.

2020-01-15 09:02:38