573 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Netpublicator

Förtroendevalda med uppdrag i Kristianstads kommun erbjuds att ta del av sammanträdeshandlingar och information via en surfplatta och appen Netpublicator.

2022-01-25 07:11:39

Integrationsrådet

I Kristianstads kommun finns ett lokalt integrationsråd. Rådets uppgift är att tillsammans med invandrarföreningar främja integration. I kommunen finns flera invandrarföreningar, dessa bjuds in till kommunens integrationsråd vid fyra tillfällen per år.

2022-01-24 14:50:10

Kontakta Kristianstads kommun

Du har många sätt att nå Kristianstads kommun på. Här har vi samlat våra kontaktuppgifter och öppettider. Just nu har vi längre svarstider på telefon och längre handläggningstider för ärende.

2022-01-24 11:29:24

Presskonferenser

Kristianstads kommuns styrelser och nämnder håller presskonferenser efter sina möten. Någon särskild kallelse skickas inte ut, utan tider meddelas här och mediernas representanter är välkomna. Ändringar kan ske under året. Nämnden meddelar pressen vid ändringar.

2022-01-24 08:57:42

Sammanträdeskalender

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2022 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

2022-01-19 17:03:30

Barn och utbildning

Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) arbetar med utbildning från förskola till vuxenutbildning. Vi ansvarar för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och musikskola.

2022-01-18 11:03:26

Förvaltningar

Kommunens verksamhet är organiserad i åtta förvaltningar. Här arbetar tjänstepersonerna med att förverkliga det som politikerna bestämmer. En tjänsteperson kan till exempel vara en lärare, en undersköterska, en ingenjör eller en administratör.

2022-01-18 07:32:46