558 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna förslag, beröm och klagomål på vår verksamhet. Din synpunkt kommer till ansvarig chef som tar hand om den. Lämnar du förslag eller klagomål utreds synpunkten och du får du svar inom en månad. Detta förutsätter att du lämnar dina kontaktuppgifter.

2019-10-21 15:57:55

Österlens sköna vattendrag

Österlens sköna vattendrag är ett Leaderprojekt i sex skånska kommuner.  Projektet syftar till att bidra till en "god ekologisk och kemisk status" i våra vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

2019-10-21 11:15:50

Metodboken

Metodboken är barn- och utbildningsförvaltningens stöd till skolledare. Det finns också en handbok för elevhälsans verksamheter. Metodböckerna finns på kommunens intranät och det är bara medarbetare i kommunen som har tillgång till dem.

2019-10-21 09:10:06

EU-projekt

Kristianstads kommun bedriver olika projekt med internationell koppling, både EU-projekt och andra. Genom projekten tillförs kommunen kunskap och resurser för att nå långsiktig nytta för de olika verksamheterna och för kommunens medborgare.

2019-10-18 15:23:25

Fossilbränslefria kommuner

Under 2016-2018 har tio skånska kommuner arbetat med att minska användningen av fossil energi. Genom att satsa på miljöbilar och klimatvänliga tjänsteresor, samt fasa ut olje- och gaspannor har kommunerna minskat sin klimatpåverkan rejält. Ett fortsättningsprojekt pågår under 2019-2022.

2019-10-18 14:18:09

Dialogmöte på Åhus Seaside 23 oktober

På dialogmöten kan alla som bor runt om i kommunen träffa ledande politiker. På onsdag den 23 oktober är alla som bor i Åhus, Horna, Yngsjö, Rinkaby och Ripa med omnejd välkomna till Åhus Seaside. Du kan komma och gå som du vill mellan klockan 17 och 19.30.

2019-10-18 09:13:29

Lars Lamberger

Liberalerna. Barn- och utbildningsnämnden, Ersättare.

2019-10-18 04:00:24

Protokoll dialogmöten 2019

Efter varje dialogmöte sammanställs de tankar, frågor och synpunkter som kommer in. Äldre protokoll kan du begära ut av kommunarkivet.

2019-10-17 14:05:13

Maria Nilsson

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Överförmyndarnämnden, Ersättare.

2019-10-17 04:00:24