583 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Rådgivande organ

I de rådgivande organen träffas representanter för olika intressegrupper för att diskutera med kommunens politiker och tjänstepersoner.

2022-08-15 09:51:43

Förtidsrösta

Förtidsröstningen startar den 24 augusti 2022. Det är möjligt att förtidsrösta på 15 olika platser runt om i Kristianstads kommun. Förtidsröstningen i Rådhus Skåne är öppen alla dagar, även helger, och på valdagen den 11 september

2022-08-11 11:48:33

Rösta på äldreboenden

Det går att förtidsrösta på vård- och omsorgsboenden. Varje plats har förtidsröstning på olika dagar och tider. Du måste ha ditt röstkort och id-kort.

2022-08-11 11:37:13

Arbeta med valet

Cirka 300 personer kommer att arbeta med valet, både med förtidsröstning och på själva valdagen den 11 september. Röstmottagarna kontrollerar att den som röstar har rösträtt. De tar du emot rösterna och lägger dem i valurnorna. Efter att vallokalen har stängt granskas och räknas rösterna.

2022-08-11 11:32:30

Arkiverad Plan för rättscentrum antogs i fullmäktige

Efter många besvärliga turer låg detaljplanen för Kristianstads nya rättscentrum klar och kunde antas av kommunfullmäktige vid årets första möte. Om detaljplanen rådde full enighet, men åsikterna skilde sig desto mer om ABK:s försäljning av hus på Vilan. Hållbarhet var en annan fråga i fokus.

2022-08-10 16:16:17

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet arbetar med att stärka näringslivsutvecklingen i kommunen och att förstärka det positiva samarbetsklimat som finns mellan kommun, myndigheter, organisationer och det lokala näringslivet.

2022-08-10 14:46:38

Våra kommuner

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne är 11 kommuner som samverkar om hjälpmedel. Som privatperson ska du höra av dig till din egen kommun för att kunna få hjälpmedel.

2022-08-10 14:21:13

Presskonferenser

Kristianstads kommuns styrelser och nämnder håller presskonferenser efter sina möten. Någon särskild kallelse skickas inte ut, utan tider meddelas här och mediernas representanter är välkomna. Ändringar kan ske under året. Nämnden meddelar pressen vid ändringar.

2022-08-10 10:12:43

Sammanträdeskalender

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2022 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

2022-08-10 10:11:17