556 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna en synpunkt på vår verksamhet. Din synpunkt kommer till ansvarig chef eller tjänsteperson som tar hand om den. Lämnar du en synpunkt med dina kontaktuppgifter får du svar inom 10 arbetsdagar.

2020-04-01 15:52:32

Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna förslag, beröm och klagomål på vår verksamhet. Din synpunkt kommer till ansvarig chef som tar hand om den. Lämnar du förslag eller klagomål utreds synpunkten och du får du svar inom en månad. Detta förutsätter att du lämnar dina kontaktuppgifter.

2020-03-31 20:00:21

Fakturor

Kommunen och de kommunala bolagen skickar varje år ut ungefär en halv miljon fakturor. Våra fakturor ser lite olika ut beroende på vilka system vi använder. Har du en fråga som gäller en faktura som du har fått ska du i första hand kontakta den personen som står angiven på fakturan.

2020-03-31 17:01:01

Statistik

Vill du ha aktuell statistik om Kristianstad och kommunen finns det flera olika tjänster att välja på. Statistiska Centralbyrån, SCB, har tjänsten Kommunen i siffror där du också kan jämföra oss med andra kommuner.

2020-03-31 15:51:42

Sammanträdeskalender

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2020 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

2020-03-30 11:21:26

Politik och demokrati

I ett demokratiskt samhälle behövs engagerade och delaktiga medborgare. Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Politikerna fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv. Till exempel hur samhället ska utvecklas, om skolor, omsorg, dricksvatten, avlopp och gator.

2020-03-30 11:09:15

Kommunens organisation

Kristianstads kommunkoncern består av åtta förvaltningar och åtta hel- eller delägda bolag. Till varje förvaltning är en nämnd kopplad. Förvaltningarna består av tjänstemän och nämnderna av folkvalda politiker. Varje bolag har en styrelse som består av politiker.

2020-03-30 11:07:25

Tillgänglighet

Publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Exempel på hinder kan vara nivåskillnader eller tunga dörrar.

2020-03-27 11:20:21

Kontakta Kristianstads kommun

Det finns många sätt att nå Kristianstads kommun på. Här har vi samlat våra kontaktuppgifter och öppettider.

2020-03-26 16:38:02

Felanmälan

Upptäcker du fel på gator, gatubelysning, parkeringsautomater, vatten, avlopp, parker eller lekplatser kan du anmäla dem här. Är ditt ärende akut ber vi dig ringa oss på 044-13 50 00. Akuta fel utanför kontorstid anmäls till Larmcentralen på telefon 044-200 400.

2020-03-26 16:31:09