557 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Uppslaget

En gång i månaden hittar du Uppslaget i Kristianstadsbladet. På Uppslaget kan du läsa om det som händer i kommunen och sådant som du kan ha nytta av att veta. Uppslaget når alla hushåll i kommunen eftersom det publiceras när Kristianstadsbladet kostnadsfritt delas ut i alla brevlådor.

2020-04-03 16:37:55

Befolkning

Kristianstads kommun har drygt 85 000 invånare. Ungefär hälften av invånarna, 40 000, bor i staden Kristianstad. Till ytan är Kristianstad den största kommunen i Skåne om man räknar med vattendragen.

2020-04-02 13:37:24

Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna en synpunkt på vår verksamhet. Din synpunkt kommer till ansvarig chef eller tjänsteperson som tar hand om den. Lämnar du en synpunkt med dina kontaktuppgifter får du svar inom 10 arbetsdagar.

2020-04-01 15:52:32

Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna förslag, beröm och klagomål på vår verksamhet. Din synpunkt kommer till ansvarig chef som tar hand om den. Lämnar du förslag eller klagomål utreds synpunkten och du får du svar inom en månad. Detta förutsätter att du lämnar dina kontaktuppgifter.

2020-03-31 20:00:21

Fakturor

Kommunen och de kommunala bolagen skickar varje år ut ungefär en halv miljon fakturor. Våra fakturor ser lite olika ut beroende på vilka system vi använder. Har du en fråga som gäller en faktura som du har fått ska du i första hand kontakta den personen som står angiven på fakturan.

2020-03-31 17:01:01

Statistik

Vill du ha aktuell statistik om Kristianstad och kommunen finns det flera olika tjänster att välja på. Statistiska Centralbyrån, SCB, har tjänsten Kommunen i siffror där du också kan jämföra oss med andra kommuner.

2020-03-31 15:51:42

Sammanträdeskalender

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2020 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

2020-03-30 11:21:26

Politik och demokrati

I ett demokratiskt samhälle behövs engagerade och delaktiga medborgare. Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Politikerna fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv. Till exempel hur samhället ska utvecklas, om skolor, omsorg, dricksvatten, avlopp och gator.

2020-03-30 11:09:15

Kommunens organisation

Kristianstads kommunkoncern består av åtta förvaltningar och åtta hel- eller delägda bolag. Till varje förvaltning är en nämnd kopplad. Förvaltningarna består av tjänstemän och nämnderna av folkvalda politiker. Varje bolag har en styrelse som består av politiker.

2020-03-30 11:07:25

Tillgänglighet

Publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Exempel på hinder kan vara nivåskillnader eller tunga dörrar.

2020-03-27 11:20:21