582 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för kommunal utbildningsverksamhet. Det innebär att vi tar beslut som bland annat rör förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. I nämnden finns 15 ledamöter och sju ersättare

2019-12-07 03:00:24

Uppslaget

En gång i månaden hittar du Uppslaget i Kristianstadsbladet. På Uppslaget kan du läsa om det som händer i kommunen och sådant som du kan ha nytta av att veta. Uppslaget når alla hushåll i kommunen eftersom det publiceras när Kristianstadsbladet kostnadsfritt delas ut i alla brevlådor.

2019-12-05 11:03:51

Protokoll dialogmöten 2019

Efter varje dialogmöte sammanställs de tankar, frågor och synpunkter som kommer in. Äldre protokoll kan du begära ut av kommunarkivet.

2019-12-03 15:12:38

Kommunfullmäktige 2019-12-10

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 10 december 2019.

2019-12-03 08:49:59

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne

Hjälpmedelscentrum är ett samarbete mellan 11 skånska kommuner. Du hittar länkar till dem i vår sammanställning. Som privatperson kontaktar du sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut i din kommun om du behöver hjälpmedel.

2019-12-02 08:23:37

EU-samarbete

Sveriges medlemskap i EU påverkar i stor utsträckning kommunens arbete, både genom beslut som berör den kommunala verksamheten och genom möjligheter till att söka finansiering till olika typer av projekt.

2019-11-28 10:36:53

Namnberedningen

Namnberedningen är ett beredande organ under kultur- och fritidsnämnden i Kristianstads kommun.

2019-11-28 08:13:13

Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna förslag, beröm och klagomål på vår verksamhet. Din synpunkt kommer till ansvarig chef som tar hand om den. Lämnar du förslag eller klagomål utreds synpunkten och du får du svar inom en månad. Detta förutsätter att du lämnar dina kontaktuppgifter.

2019-11-27 12:53:10

Kultur och fritid

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med verksamheter och institutioner inom kultur och fritid. Vi ansvarar bland annat för idrottsanläggningar, simhallar, fritidsgårdar och föreningsbidrag. Hos oss finns till exempel Kulturhuset Barbacka och biblioteken.

2019-11-27 07:30:18