570 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Besök oss

Du kan besöka kommunen personligen för att lämna synpunkter eller fråga oss om något.

2020-10-29 13:41:03

Skriv till oss

Vänd dig till oss med frågor som rör kommunen. Vårt mål är att ge svar inom tre arbetsdagar. Vi hanterar ärenden helgfria vardagar mellan klockan 08:00 och 16:00. Akuta ärenden ringer du å 044-13 50 00. Akuta fel utanför kontorstid anmäls till Larmcentralen på telefon 044-200 400.

2021-01-11 14:20:03

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden har det politiska ansvaret för räddningstjänst i kommunen. Räddningsnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

2020-11-26 03:00:26

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har det politiska ansvaret att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Det innebär att vi ska förhindra att personer som inte själv kan ta tillvara sin rätt missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Nämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

2020-09-26 04:00:25

Höjdnivåer

Denna analys berör boenden och landarea inom olika höjdnivåer i Kristianstads kommun.

2018-03-15 09:31:31

Befolkning

Kristianstads kommun har drygt 85 000 invånare. Ungefär hälften av invånarna, 40 000, bor i staden Kristianstad. Till ytan är Kristianstad den största kommunen i Skåne om man räknar med vattendragen.

2020-09-09 09:11:59

Ledningssystem och handböcker

Omsorgsförvaltningens kvalitetsledningssystem är verktyget för att bibehålla och uppnå kvalitet i omsorgen. Omsorgsförvaltningens handböcker vänder sig till kommunala och privata vårdutövare.

2019-11-18 08:08:22

Skriv till oss

Du kan alltid vända dig till oss med frågor som rör kommunen. Medborgarcenter tar emot frågorna och ser till att du får svar. Vi hanterar dina frågor helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16. Är ditt ärende akut ska du alltid ringa till oss.

2019-11-08 08:26:40

Fossilbränslefria kommuner 2.0

Kristianstads kommun deltar tillsammans med sex andra skånska spjutspetskommuner i projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0. Syftet med projektet är att kommunerna avsevärt ska minska sin klimatpåverkan genom att fasa ut användningen av fossil energi.

2020-03-23 10:43:58