554 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Årsredovisning, delårsrapport

I årsredovisningen och delårsrapporten sammanställer vi hur det går för kommunens ekonomi. Här redovisar vi det ekonomiska bokslutet och hur verksamheterna har klarat att uppfylla sina mål under året. Vi följer också upp ekonomin i månadsuppföljningar.

2020-05-04 14:05:07

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret att leda och samordna den totala kommunala verksamheten. Det innebär att vi driver strategiska frågor, har kontroll på den övergripande ekonomin och har uppsikt över nämnder och bolag. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 8 ersättare.

2020-03-25 03:00:25

Arkiverad Uppslag om prao och juleljus

"Det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret" konstaterar kommundirektören Christel Jönsson i sin krönika på Uppslaget så här i adventstider. Läs också om Esmeralda Caballero som har spritt ljus på sin praoplats och om Patric Leppälä som sätter avtryck i sitt jobb.

2019-11-28 14:28:27

Synpunkter och klagomål: Synpunkten

Ge förslag, beröm och klagomål på vår verksamhet. Vi svarar dig inom en månad.

2020-03-05 08:36:50

Arkiverad Ny chef för tekniska förvaltningen

Jimmy Källström tillträder den 1 november tjänsten som förvaltningschef för kommunens tekniska förvaltning. Han kommer närmast ifrån en tjänst som COO för Bergsäker AB.

2020-04-29 14:14:57

Omsorgens förvaltningsledning

Vi har verksamheter över hela kommunen, men de centrala stödfunktionerna, Staben hittar du på Östra kommunhuset (före detta Skånehuset).

2018-06-18 15:15:44

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen ansvarar för att granska kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. Vi undersöker om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisionen har sju ordinarie ledamöter.

2020-07-01 04:00:24

RSS-flöden

Vi har två olika RSS-flöden. Ett för våra nyheter och ett för lediga jobb i kommunen. RSS är en teknik som möjliggör för dig att prenumerera på innehåll på vår webbplats.

2020-02-10 10:31:51

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne

Hjälpmedelscentrum är ett samarbete mellan 11 skånska kommuner. Du hittar länkar till dem i vår sammanställning. Som privatperson kontaktar du fysioterapeut eller arbetsterapeut i din kommun om du behöver hjälpmedel.

2020-06-23 10:14:33

Sammanträdeskalender

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna 2020 för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

2020-06-24 13:28:34