535 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Susanna Svensson

Sverigedemokraterna. Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2019-02-05 17:52:25

Dan Björk

Sverigedemokraterna. Byggnadsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ersättare. Valnämnden, Ersättare.

2019-01-09 03:00:38

Fia Rosenstråle

Sverigedemokraterna. Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ersättare. Kommunstyrelsens personalutskott, Ersättare.

2019-01-25 03:00:46

Katharina Weber

Centerpartiet. Kommunfullmäktige, Ledamot. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ersättare.

2019-01-10 03:00:42

Sabina Månsson Hultgren

Socialdemokraterna. Arbete och välfärdsnämnden, Vice ordförande. Kommunfullmäktige, Ledamot. Valberedningen, Ersättare.

2019-02-05 17:51:53

Agneta Wandefors-Hörström

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Räddningsnämnden, Ersättare.

2019-02-05 17:51:36

Pierre Månsson

Liberalerna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot. Räddningsnämnden, Ordförande.

2019-02-21 14:19:52

Lena Ohlsson

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kultur- och fritidsnämnden, Ordförande. Valberedningen, Ordförande.

2019-01-14 03:00:44

Jacob Melin

Sverigedemokraterna. Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, Ersättare. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2019-01-25 14:15:03

Katarina Honoré

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot. Kommunstyrelsens personalutskott, Ersättare. Räddningsnämnden, Ledamot.

2019-02-09 03:00:29