548 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Kommunfullmäktige 2019-09-17

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 17 september 2019.

2019-09-18 10:28:56

Abdikarim Hassan

. Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot. Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2019-08-08 04:00:34

Uppslaget

En gång i månaden hittar du Uppslaget i Kristianstadsbladet. På Uppslaget kan du läsa om det som händer i kommunen och sådant som du kan ha nytta av att veta. Uppslaget når alla hushåll i kommunen eftersom det publiceras när Kristianstadsbladet kostnadsfritt delas ut i alla brevlådor.

2019-09-13 15:22:46

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen ansvarar för att granska kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. Vi undersöker om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisionen har sju ordinarie ledamöter.

2019-09-03 04:00:23

RSS-flöden

Vi har två olika RSS-flöden. Ett för våra nyheter och ett för lediga jobb i kommunen. RSS är en teknik som möjliggör för dig att prenumerera på innehåll på vår webbplats.

2019-09-09 11:50:47

Medarbetarenkät

Vi genomför regelbundna medarbetarundersökningar för att få reda på vad medarbetarna tycker är bra, vad som kan göras bättre och hur vi som jobbar här tillsammans kan utveckla en god och hälsofrämjande arbetsplats. Medarbetarenkäten görs vartannat år.

2018-11-14 10:07:00

Avdelningar och övergripande enheter

Vår centrala förvaltning har fyra avdelningar som arbetar med ekonomi, HR, planering och utveckling. Vi har även övergripande enheter som arbetar med bemanning, kost, elevhälsa, modersmål, resursskola, mottagande av nyanlända och skolskjutsar samt didaktisk enhet.

2019-08-20 11:47:35

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret att leda och samordna den totala kommunala verksamheten. Det innebär att vi driver strategiska frågor, har kontroll på den övergripande ekonomin och har uppsikt över nämnder och bolag. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 8 ersättare.

2019-09-19 04:00:24

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Man skulle kunna kalla det kommunens "riksdag". Fullmäktige tar bland annat beslut om budget, skatt, större utbyggnadsplaner och investeringar.

2019-09-19 04:00:23