551 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Medborgarenkät

Kristianstad deltar vartannat år i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Invånare i kommunen svarar då på en enkät om hur de tycker att det är att leva och bo i Kristianstads kommun, vad de tycker om kommunens verksamheter och anser om sina möjligheter till inflytande och påverkan.

2020-04-07 13:20:55

Internationellt arbete

För att fortsätta utvecklas, lära av andra, sprida våra erfarenheter och utnyttja våra resurser så bra som möjligt bedriver Kristianstads kommun ett aktivt internationellt arbete.

2020-08-10 15:18:18

EU-samarbete

Sveriges medlemskap i EU påverkar i stor utsträckning kommunens arbete, både genom beslut som berör den kommunala verksamheten och genom möjligheter till att söka finansiering till projekt.

2020-03-02 11:54:09

EU-projekt

Kristianstads kommun bedriver olika projekt med internationell koppling, både EU-projekt och andra. Genom projekten tillförs kommunen kunskap och resurser för att nå långsiktig nytta för de olika verksamheterna och för kommunens medborgare.

2020-08-10 15:17:20

Protokoll byastämmor 2017

Efter varje byastämma, det som idag kallas för dialogmöten, sammanställs de tankar, frågor och synpunkter som kommer in. Äldre protokoll kan du begära ut av Kommunarkivet.

2020-02-12 17:00:46

Sabina Månsson Hultgren

Socialdemokraterna. Arbete och välfärdsnämnden, Vice ordförande. Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott, Vice ordförande. Kommunfullmäktige, Ledamot. Valberedningen, Ersättare.

2020-05-30 04:02:03

Kommunfakta

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum. Här hittar du lugnet med varierad natur men också spännande och annorlunda upplevelser, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Kommunen har omkring 85 000 invånare och av dem bor omkring 40 000 i staden Kristianstad.

2020-08-11 10:05:32

Öppna data

Kristianstads kommun tillhandahåller så kallade öppna data. De finns tillgängliga via SKL:s databas Kolada i nyckeltalsform. Kolada innehåller också nerladdningsbar data i maskinläsbar form. Vill du använda vår öppna data är du välkommen att kontakta oss.

2020-06-08 09:16:04