556 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Ewa Jakobsen

Moderaterna. Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot. Omsorgsnämnden, Ledamot. Valberedningen, Ersättare. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare.

2019-09-11 04:00:24

Dan Björk

Sverigedemokraterna. Byggnadsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ersättare. Valnämnden, Ersättare.

2019-09-11 04:00:26

Arkiverad Kommunstyrelsen på utfärd

En tjuvtitt på Lingenässkolan och ett studiebesök hos Gårdsfisk i Skättilljunga var ett par av punkterna på programmet när kommunstyrelsen och kommunrevisorerna gjorde sin traditionella utfärd efter vårens sista möte.

2019-06-19 21:31:32

Brukarundersökning

Varje år tar vi hjälp av SKLs brukarundersökning för att ta reda på vad som fungerar bra och mindre bra inom socialtjänstens myndighetsutövande verksamheter. Resultaten används för att förbättra verksamheten och jämförs med andra kommuner.

2019-05-15 08:43:59

Arkiverad Nu är det lättare att hitta våra e-tjänster

Elektroniska tjänster gör det enkelt för dig att nå kommunen när det passar dig. Vi har över 200 e-tjänster för ansökan och anmälan. Nu finns det en uppdaterad samlingssida, där vi har gjort tjänsterna enklare att hitta.

2018-10-29 10:44:48

Alf Öien

Socialdemokraterna. Omsorgsnämnden, Ledamot.

2019-08-28 04:00:42

Katharina Weber

Centerpartiet. Kommunfullmäktige, Ledamot. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ersättare.

2019-09-11 04:00:32

Medborgarenkät

Kristianstad deltar vartannat år i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Invånare i kommunen svarar då på en enkät om hur de tycker att det är att leva och bo i Kristianstads kommun, vad de tycker om kommunens verksamheter och anser om sina möjligheter till inflytande och påverkan.

2019-05-22 16:25:57