552 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Byastämma för Färlöv, Vinnö och Bjärlöv

Den 2 mars 2015 hölls byastämma för alla i Färlöv, Vinnö och Bjärlöv. Ett 50-tal besökare kom för att diskutera aktuella frågor med politiker och tjänstepersoner.

2018-11-12 14:07:34

Netpublicator

Förtroendevalda med uppdrag i Kristianstads kommun erbjuds att ta del av sammanträdeshandlingar och information via en surfplatta och appen Netpublicator.

2019-08-05 10:36:31

Konstkommittén

Konstkommittén är ett utskott till kultur- och fritidsnämnden för att hantera konstfrågorna i Kristianstads kommun.

2019-06-27 08:29:21

Bill Nilsson

Sverigedemokraterna. Kommunrevisionen, Ledamot.

2019-08-28 04:00:39

Arkiverad Nu är det dags att söka pengar ur landsbygdsfonden

I april startar årets första ansökningstillfälle till Kristianstads kommuns landsbygdsfond. Hos landsbygdsfonden kan organisationer och föreningar söka medel för att utveckla landsbygden genom projekt och aktiviteter och därigenom uppfylla kommunens landsbygdsprogram.

2018-04-03 08:19:49

EU-samarbete

Sveriges medlemskap i EU påverkar i stor utsträckning kommunens arbete, både genom beslut som berör den kommunala verksamheten och genom möjligheter till att söka finansiering till olika typer av projekt.

2019-06-26 10:12:00

EU-projekt

Kristianstads kommun bedriver olika projekt med internationell koppling, både EU-projekt och andra. Genom projekten tillförs kommunen kunskap och resurser för att nå långsiktig nytta för de olika verksamheterna och för kommunens medborgare.

2019-07-03 16:23:28

Katarina Honoré

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot. Kommunstyrelsens personalutskott, Ersättare. Räddningsnämnden, Ledamot.

2019-08-28 04:00:38