556 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Arbete och välfärdsnämnden

Arbete och välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för individ och familjeomsorg i kommunen. Det innebär att vi bland annat tar beslut som rör stöd och hjälp till barn och unga, ekonomiskt bistånd och stöd till familjer, arbete och sysselsättning. I nämnden finns 15 ledamöter och 7 ersättare.

2020-02-25 03:00:25

Abdikarim Hassan

. Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot. Barn- och utbildningsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot.

2020-05-30 04:00:34

Ewa Jakobsen

Moderaterna. Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot. Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot. Omsorgsnämnden, Ledamot. Valberedningen, Ersättare. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare.

2020-05-30 04:00:39

Lilian Borén

Socialdemokraterna. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare.

2020-05-30 04:02:56

Lena Ohlsson

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kultur- och fritidsnämnden, Ordförande. Valberedningen, Ordförande.

2020-05-30 04:02:55

Emelie Swenson

Socialdemokraterna. Tekniska nämnden, Ersättare.

2020-05-30 04:03:02

Alf Öien

Socialdemokraterna. Omsorgsnämnden, Ledamot.

2020-05-30 04:03:15