533 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Bengt Håkansson

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Tekniska nämnden, Ledamot. Valberedningen, Ersättare.

2019-01-10 03:00:35

Leino Svensson

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ledamot.

2019-01-30 03:00:35

Carl Henrik Nilsson

Sverigedemokraterna. Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot. Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot. Räddningsnämnden, Ledamot. Valberedningen, Ledamot.

2019-03-23 03:00:31

Björn Nordeman

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot.

2019-01-14 03:00:38

Anders Nilsson

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ersättare. Omsorgsnämnden, Ledamot. Omsorgsnämndens särskilda utskott, Ledamot. Räddningsnämnden, Ersättare. Överförmyndarnämnden, Ledamot.

2019-02-05 17:51:43

Jens Andersson

Sverigedemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare. Tekniska nämnden, Ledamot.

2019-01-10 03:00:36

Maria Nilsson

Socialdemokraterna. Kommunfullmäktige, Ersättare.

2018-12-31 03:01:08

Ludvig Ceimertz

Moderaterna. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens personalutskott, Ledamot.

2019-02-05 17:52:30