564 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Kommunfullmäktige 2018-12-12

Här kan du följa Kristianstads kommunfullmäktiges sammanträde kl. 09.00 den 12 december 2018.

2019-12-23 10:29:19

Arkiverad Fullmäktige sammanträder 14 maj

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder tisdagen den 14 maj klockan 13.00 i Rådhus Skåne. Du kan följa fullmäktigemötet på plats eller via vår webbsändning.

2019-05-09 10:45:11

Carl Henrik Nilsson

Sverigedemokraterna. AB Kristianstadsbyggen, Ledamot. Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot. Kommunfullmäktige, Ledamot. Kommunstyrelsen, Ledamot. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ledamot. Kristianstads Industribyggnads AB, Ledamot. Kristianstads Kommunföretag AB, Ledamot. Kultur- och fritidsnämnden, Ledamot. Räddningsnämnden, Ledamot. SSAM presidium, Ledamot. Valberedningen, Ledamot.

2019-11-06 03:00:58

Arkiverad Fullmäktige sammanträder 10 december

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder tisdagen den 10 december klockan 13.00 i Rådhus Skåne. Du kan följa fullmäktigemötet på plats eller via vår webbsändning.

2019-12-05 10:11:42

Arkiverad Många beslut på papperslöst möte

Fullmäktiges septembermöte i Kristianstad var det första helt papperslösa mötet i sitt slag. På den digitala dagordningen i ledamöternas surfplattor fanns en lång rad ärenden att ta beslut om. Höjd VA-taxa, kommungemensam serviceorganisation och stora markförsäljningar fanns ibland dem.

2019-09-19 09:53:53

Kommunfullmäktige 2019-11-12

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 09.00 den 12 november 2019.

2019-11-13 09:28:08

Arkiverad Konferens om social innovation

Runt 150 deltagare samlades i Rådhus Skåne för att diskutera verktyg och metoder som stöttar social innovation. Social innovation innebär nya sätt att ta sig an olika samhällsutmaningar, till exempel integration och långtidsarbetslöshet.

2018-03-09 15:26:34

Håkan Hellberg

Socialdemokraterna. Kultur- och fritidsnämnden, Ersättare.

2020-01-01 03:00:24

Anitha Jönsson

Socialdemokraterna. Kristianstads Renhållnings AB, Ersättare.

2019-12-31 03:00:30

Per Olov Alexis

Moderaterna. Överförmyndarnämnden, Ersättare.

2019-12-31 03:00:31