543 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Politiker: Lämna in interpellation

Här lämnar förtroendevalda interpellationer. Gäller ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige.

2018-11-02 07:06:10

Arkiverad Fullmäktige fördelade miljarder i budgeten

En sansad alliansbudget efter en sansad budgetdebatt. Det blev resultatet av kommunfullmäktiges decemberfullmäktige i Kristianstad. Många debutanter fick äntra talarstolen efter dagens val till styrelser och nämnder.

2018-12-13 10:28:15

Arkiverad Byastämma i Viby

Onsdagen den 4 oktober är det byastämma för alla i Viby, Rinkaby och Horna. I församlingshemmet i Viby kan du träffa ledande politiker. Vi stämmer av läget på orten och du kan berätta för oss hur du vill att din by ska utvecklas.

2017-10-02 10:08:04

Arkiverad Rösta i EU-valet

Onsdagen den 8 maj startade förtidsröstningen inför valet till Europaparlamentet. Du kan förtidsrösta på 20 olika platser runt om i kommunen. Rådhus Skåne öppnade först och har öppet varje dag, även helger, fram till och med valdagen 26 maj.

2019-05-24 09:41:51

Ställa frågor

Du kan ställa din fråga på det sättet som passar dig. Du kan besöka oss, ringa, skriva ett brev eller mejl. Det går också bra att kontakta oss via Facebook eller vårt system som vi kallar för Synpunkten.

2019-04-08 18:06:16

Arkiverad Badhus byggs utan gym

Det nya badhuset på södra Näsby projekteras utan gymlokal i badhuset. Investeringsbudgeten sänks därmed till 425 miljoner kronor. I stället ska en annan intressent kunna bygga gym och friskvårdsanläggning vid sidan om. Kommunstyrelsen gav besked om den nya inriktningen vid sitt junisammanträde.

2018-06-25 08:50:17

Arkiverad Landsbygdsfonden delar ut medel

Landsbygdsrådet beslöt på senaste mötet att bevilja sju av de inkomna ansökningarna medel från landsbygdsfonden. Syftet med fonden är att ge föreningar och organisationer på landsbygden en möjlighet att söka stöd för sina utvecklingsidéer.

2019-06-17 13:04:57

Partistöd

Varje år ska respektive parti som är representerat i Kommunfullmäktige redovisa hur de kommunala partistödet har använts. Här finns blanketter för redovisningen.

2019-01-10 08:32:21

Kommunfullmäktige 2017-10-17

Här kommer du att kunna följa kommunfullmäktiges sammanträde kl 13.00 den 17 oktober 2017.

2017-10-18 11:32:08

Arkiverad Justerad budget i fullmäktige

Massor av stolthet och en del irritation präglade aprilmötet i Kristianstads kommunfullmäktige. Årsredovisningen väckte glädje och positiva uttalanden medan byggplaner i Öllsjö och frågor om IS-återvändare väckte debatt. Minskade statsbidrag tvingade fram en justering av budgeten.

2019-04-11 13:37:00