564 träffar inom Kommun och politik.

Sortera efter datum eller relevans.

Lättläst: Så här fungerar kommunen

Hela Sverige är uppdelat i 290 kommuner. De vanligaste sakerna som kommunen ansvarar för är skolan och vård av gamla.

2019-08-28 16:30:17

Lättläst: Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har ansvar för kommunens gator, fastigheter och parker. De har också hand om vårt vatten.

2019-09-17 10:17:45

Lättläst: Fritid

Det finns många saker att hitta på i Kristianstad om du är ledig.

2019-09-25 11:38:45

Lättläst: Fritidsgårdar

På fritidsgården kan du spela spel, lyssna på musik och träffa dina kompisar.

2019-09-25 11:31:41

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret att leda och samordna den totala kommunala verksamheten. Det innebär att vi driver strategiska frågor, har kontroll på den övergripande ekonomin och har uppsikt över nämnder och bolag. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 8 ersättare.

2017-06-02 13:46:09

Nils-Arne Thuresson

Kristdemokraterna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ledamot.

2019-11-06 03:01:34

Bodil Thuresson

Kristdemokraterna. Arbete och välfärdsnämnden, Ledamot.

2019-11-06 03:02:01

Byastämma för Önnestad och Norra Strö

Den 11 februari, 2016 hölls byastämma för alla i Önnestad och Norra Strö. Ett 60-tal besökare kom för att diskutera aktuella frågor med politiker och tjänstepersoner.

2018-11-12 14:09:52

Berit Olsson

Socialdemokraterna. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare.

2019-11-06 03:00:45

Jörgen Lidfeldt

Sverigedemokraterna. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, Ersättare.

2019-11-06 03:00:58