217 träffar inom Jobb och företagande.

Sortera efter datum eller relevans.

Bygglovshandläggare Marie-Louise

Marie-Louise jobbar som bygglovshandläggare i Kristianstads kommun. Ett spännande jobb eftersom det är en ständig utveckling inom bygglov!

2019-09-06 15:12:54

Upphandlare Hannes

– Jag ser mig som ett stöd till verksamheter och lite av en projektledare, säger Hannes Olbers, upphandlare på Kristianstads kommun.

2019-09-06 15:14:00

Jobbkoordinator Heidi

– Att få bygga upp något nytt och göra skillnad på riktigt, det är spänningen och den stora utmaningen, säger Heidi Bein, jobbkoordinator i kommunen och projektledare för DUA.

2019-09-06 15:17:11

Larmoperatör Sandra

Sandra och hennes 16 larmoperatörskollegor tar emot 550 000 samtal om året, vilket innebär drygt ett samtal i minuten.

2019-07-01 11:37:47

Förskolläraren Lisa

Lisa Nilsson jobbar som förskollärare på avdelningen Humlan på Slättängens förskola. Hon trivs med jobbet och tycker att det är fantastiskt att få vara med och forma framtidens vuxna. Hon fick jobb hos oss direkt efter examen och känner en trygghet i att ha kommunen som arbetsgivare.

2019-10-07 10:14:08

Personalföreningar

Kommunen har två personalföreningar. Konstföreningen KKKonst och Karisma, som ordnar olika sociala aktiviteter både inom kultur och motion.

2019-06-07 09:03:38

Kommunens lokaler

Kommunen äger cirka 300 fastigheter varpå det står cirka 600 byggnader. Det är bland annat skolor och förskolor, idrottshallar och vårdboenden. Lokalerna används främst av kommunala verksamheter. Kommunen äger också industri- och kontorsbyggnader som vi hyr ut till företagare.

2019-09-09 08:50:30

Felanmälan för kommunens hyresgäster

Som hyresgäst hos Kristianstads kommun anmäler du eventuella fel i din lokal här. Om du upptäcker akuta fel, med risk för människors hälsa, skador på byggnaden eller akuta fel som kan orsaka stora kostnader ska du omgående ringa in din anmälan på akutnummer 044 - 13 66 66.

2019-09-26 08:58:41

Farligt avfall

Farligt avfall är enkelt uttryckt avfall som innehåller ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön. Ämnena kan vara frätande, giftiga eller cancerogena. Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, bly- och kadmiumbatterier och bekämpningsmedel.

2019-01-15 08:23:58

Dricksvatten

Får din verksamhet eller förening dricksvatten från egen brunn? Om ditt dricksvatten kommer från ett vattenverk som är en del av offentlig eller kommersiell verksamhet räknas det som privat vattenverk, det kan i princip räcka med en brunn och en pump.

2018-12-07 16:13:50