338 träffar inom Jobb och företagande.

Sortera efter datum eller relevans.

Gör affärer med Kristianstads kommun

Välkommen till ett seminarium där vi berättar hur du som företagare kan göra affärer med Kristianstads kommun.

2020-04-14 11:33:22

Ansöka om serveringstillstånd

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på den som söker serveringstillstånd för alkoholservering. Här kan du läsa om vad som krävs vid ansökan.

2020-04-06 12:53:54

Livsmedelskontroll och kontrollområden

Du som ska driva eller redan driver ett livsmedelsföretag måste se till att alla livsmedel är säkra. Det är livsmedelslagen som reglerar detta. För att uppfylla lagstiftningens krav måste du ha lämpliga lokaler och utrustning samt bra rutiner för egen kontroll.

2019-04-11 14:10:34

Planarkitekt Per

Planarkitekt Per Blomberg har jobbat i kommunen sedan 2015. – Vi ska bygga attraktiva och levande områden!

2020-05-11 15:40:19

Rörläggare Johan

Johan Lennartsson är en av fyra vattenrörläggare i Kristianstads kommun och har jobbat här sedan 2014.

2020-05-11 15:46:43

Förskollärare David

– Att få arbeta med barn är ett värdefullt jobb! Tycker David som jobbat i kommunen sedan 2016 på Sommarlusts förskola.

2020-05-11 15:47:20

Energi och transporter

Förnybara energislag och minskad energianvändning är något som allt fler företag arbetar med för minska kostnaderna. Samtidigt är det ett viktigt område att arbeta med för att minska utsläppen av växthusgasen koldioxid.

2020-06-10 15:48:00

Vindkraft

I Kristianstads kommun finns 58 vindkraftverk etablerade som årligen producerar ca 250 GWh till det lokala elnätet. Det är tillräckligt för att förse 40 000 bostäder med hushållsel.

2020-04-20 10:34:57

Företagsklimat

Vi vill att företagen ska trivas i Kristianstad! Därför möter vi hur nöjda ni är med vår kompetens, bemötande och hantering av dina ärenden. Till vår hjälp har vi Enkätfabriken, som ringer eller mailar ut enkätfrågor till företagare i kommunen som haft ett ärende hos oss.

2020-02-12 10:36:15

Alkoholservering, ändring av serveringstillstånd: Anmälan

Du som har serveringstillstånd ska anmäla förändringar i verksamheten innan förändringen sker.

2019-05-09 12:58:45