221 träffar inom Jobb och företagande.

Sortera efter datum eller relevans.

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Din verksamhet kan vara anmälningspliktig enligt miljöbalken. Detta gäller till exempel om du hanterar stora mängder farliga kemikalier. Det kan också vara om du har en produktion som ger upphov till att farliga ämnen släpps ut till luften eller till vatten.

2019-06-25 15:55:56

Egenkontroll

Du som har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska ha rutiner för att själv kontrollera din verksamhet. Du måste också känna till vilka regler som gäller. Som hur kemikalier och avfall ska hanteras så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Det kallas för egenkontroll.

2019-04-11 11:32:55

Receptfria läkemedel

Här finns information för dig som säljer receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel. Om du vill sälja receptfria läkemedel i din affär måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan tillsyn över försäljningen.

2019-04-09 14:01:09

Alkoholservering

För att få servera starköl, vin eller sprit behöver du enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang.

2019-01-08 08:52:15

Ventilationskontroll, OVK

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat krävs återkommande ventilationskontroller.

2019-07-11 08:03:14

Direktupphandlingar

När kommunen köper in varor och tjänster till ett mindre värde har vi möjlighet att göra en direktupphandling. Det innebär att vi ställer frågan till minst tre olika leverantörer. Företagare kan göra en intresseanmälan att bli kontaktad när vi gör en direktupphandling inom sitt område.

2019-05-22 08:45:58

Samordnad varudistribution

För att få ner antalet transporter och minska miljöbelastningen samordnar Kristianstads kommun varor som ska till kommunens olika verksamheter. Logistikfirman GDL har uppdraget att samordna transporterna.

2019-05-22 08:47:41

Controller Josef

Samla siffror till statistik är spännande! Josef Hansson är controller och en spindel i det stora nät med information som finns samlat i kommunens datasystem.

2019-09-06 15:16:34

Nyhetsbrev september

Sommaren gick förbi i en rasande fart och hösten är nu på väg till oss.

2019-09-13 14:17:19