221 träffar inom Jobb och företagande.

Sortera efter datum eller relevans.

Larmoperatör Sandra

Sandra och hennes 16 larmoperatörskollegor tar emot 550 000 samtal om året, vilket innebär drygt ett samtal i minuten.

2019-07-01 11:37:47

Förskolläraren Lisa

Lisa Nilsson jobbar som förskollärare på avdelningen Humlan på Slättängens förskola. Hon trivs med jobbet och tycker att det är fantastiskt att få vara med och forma framtidens vuxna. Hon fick jobb hos oss direkt efter examen och känner en trygghet i att ha kommunen som arbetsgivare.

2019-10-07 10:14:08

Personalföreningar

Kommunen har två personalföreningar. Konstföreningen KKKonst och Karisma, som ordnar olika sociala aktiviteter både inom kultur och motion.

2019-06-07 09:03:38

Farligt avfall

Farligt avfall är enkelt uttryckt avfall som innehåller ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön. Ämnena kan vara frätande, giftiga eller cancerogena. Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, bly- och kadmiumbatterier och bekämpningsmedel.

2019-01-15 08:23:58

Dricksvatten

Får din verksamhet eller förening dricksvatten från egen brunn? Om ditt dricksvatten kommer från ett vattenverk som är en del av offentlig eller kommersiell verksamhet räknas det som privat vattenverk, det kan i princip räcka med en brunn och en pump.

2018-12-07 16:13:50

Inventering av förorenad mark

Nu genomförs en inventering av förorenade områden och områden som misstänks vara förorenade i Kristianstads kommun.

2018-11-07 14:06:18

Sanering av kemtvätt, Långebro

Kvarteret Färgaren 3 på Bomgatan i Kristianstad är sanerad. Fastigheten på Långebro har varit en av Skånes mest förorenade tomter. Under två år har ytlig jord fraktats bort. Sedan har marken värmts upp och 1500 kg giftiga klorerade lösningsmedel har förångats och tagits omhand till 99,9 procent.

2019-03-14 09:11:12

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. På den här sidan kan du läsa om vilka regler som gäller och hur du rapporterar om läckagekontroll med mera.

2019-02-27 08:38:44

Lantbruk och djurhållning

Du som har jordbruk kan få hjälp av miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen när det gäller frågor som rör din verksamhet, hantering av gödsel, kemikalier och avfall.

2019-02-08 08:36:53

Friskare vatten

Är du intresserad av att vara med och genomföra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i våra vattendrag, sjöar och i Hanöbukten? Kanske har du redan funderat på om strukturkalkning eller reglerbar dränering är ett alternativ för dina marker?

2019-02-05 11:40:13