220 träffar inom Jobb och företagande.

Sortera efter datum eller relevans.

Rektor Roger

Roger Persson arbetar som rektor.  Som rektor vill han vara en god förebild för förskoleverksamheten och bidra till att alla medarbetare känner ansvar och delaktighet.

2019-09-09 15:47:21

Undersköterska Kheira

Kheira Ibrahim arbetar sedan år 2000 som undersköterska på vård- och omsorgsboendet Hammarshemmet. Kheira tycker mycket om det omväxlande arbetet och känner sig uppskattad av de boende.

2019-10-07 10:13:29

Karisma

Du som jobbar i kommunen eller i något av de bolag som ägs till minst hälften av kommunen är välkommen som medlem i Karisma. Har du jobbat i kommunen och gått i pension kan du också vara medlem. Gå in på fliken medlem här ovanför för att se vilka förmåner du har som medlem.

2019-03-05 13:25:37

Verksamhetsmark

Behöver du utöka och utveckla ditt företag? Eller letar du efter mark för att etablera din verksamhet? Vi har ledig mark för både industri och handel i kommunen. När du har hittat ett område som du är intresserad av kan du göra en intresseanmälan.

2019-07-02 10:25:51

Transport av avfall

Det finns speciella lagar och regler för att transportera avfall. De gäller oavsett om du kör din verksamhets avfall själv eller anlitar en transportör. Här finns information om vad som gäller och vart du kan vända dig för en transportör eller för att söka tillstånd.

2019-01-04 10:47:39

Bassängbad

Om du vill öppna ett bassängbad eller liknande måste du först anmäla detta till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

2018-10-17 16:48:07

Solarier

Om du ska starta ett solarium måste du göra en anmälan. Det gäller både om du ska driva ett solarium i en egen lokal eller om solariet finns i en annan anläggning, till exempel ett träningscenter, ett hotell eller en hygiensalong.

2019-05-29 15:03:10

Gödselhantering

Hur du som lantbrukare hanterar djurens gödsel är en viktig miljöfråga. Risken för näringsläckage till mark-, yt- och grundvatten ska minimeras. Därför ställs bland annat krav på lagringsutrymme, spridningsmängd och metod.

2019-02-05 09:27:04

Tillfällig försäljning av livsmedel

Ska du sälja mat på festival, marknad eller något annat evenemang? Då måste din verksamhet vara registrerad hos miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. På den här sidan får du mer information om regler, kontroll och tips för säker och hygienisk servering.

2019-03-21 11:08:08

Anmäl miljöfarlig verksamhet

Din verksamhet kan vara anmälningspliktig enligt miljöbalken. Detta gäller till exempel om du hanterar stora mängder farliga kemikalier. Det kan också vara om du har en produktion som ger upphov till att farliga ämnen släpps ut till luften eller till vatten.

2019-06-25 15:55:56