337 träffar inom Jobb och företagande.

Sortera efter datum eller relevans.

Arkiverad Extrapersonal och semestervikarier till omsorgen

Kommunen är i stort behov av extrapersonal och semestervikarier. Vi söker dig som älskar att jobba med människor. Vi behöver personal från nu och även i sommar.

2020-04-01 11:48:23

Jobb och praktik

En viktig uppgift för oss är att utveckla den lokala arbetsmarknaden. I takt med att näringsliv och arbetsliv förändras behövs nya former och sätt att samarbeta. Vi arbetar för att skapa fler möjligheter för människor att delta på arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar.

2020-04-08 16:32:25

Arkiverad Stödpaket från kommunen riktat till det lokala näringslivet

Avgiftsfri uteservering, anstånd med avgifter och hyror, utökad lotsfunktion och möjlighet att flytta ut sin verksamhet på gatorna. Det är några av åtgärderna i det stödpaket riktat mot det lokala näringslivet som Kristianstads kommun nu presenterar som en följd av cronavirusets effekter.

2020-03-20 16:56:26

Miljöfarlig verksamhet: Registrering medelstor förbränningsanläggning

Driver/planerar du att driva en medelstor förbränningsanläggning behöver du registrera verksamheten.

2019-07-19 14:13:56

Arkiverad Snart cyklar företagen i mål

Idag avslutas cykelutmaningen. Målet var att anställda i företagen som deltar ska cykla till och från jobbet i så stor utsträckning som möjligt. De företag vars anställda cyklar mest vinner!

2019-10-31 15:22:18

Praktik Direkt: Intresseanmälan

Under v29-30 har vi semesterstängt och kan inte behandla din ansökan.

2020-06-24 14:06:32

Miljöfarlig verksamhet, start av verksamhet: Anmälan, blankett

Om du ska starta ett företag som bedriver miljöfarlig verksamhet måste du anmäla detta till kommunen

2019-06-11 22:56:57

Avfall för anläggningsändamål

Återvinning av avfall är i grunden positivt. Genom att återvinna massor bevaras ändliga resurser, avfallsmängden till deponi kan minska liksom transporterna. Återvinningen ska ske på ett sådant sätt att föroreningar på den nya platsen inte ökar.

2020-02-27 11:00:40

Arbete för ungdomar

Du som är ung kan få hjälp och stöd att hitta arbete eller vidare studier. Är du 17-18 år kan du få möjlighet att testa vingarna på arbetsmarknaden genom våra feriearbete. Kanske kan erfarenheten vara en start på ett arbete inom kommunen.

2020-02-28 08:50:50

Avfall

Du som fastighetsägare har ansvar för att avfallshanteringen fungerar och för att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor. God service, sortering, ordning och reda, och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus.

2020-04-15 13:28:06