1039 träffar inom Bygga, bo och miljö.

Sortera efter datum eller relevans.

Samrådsgrupp för klimatet

Kristianstads kommun beslutade den 12 februari 2020 att bilda en samrådsgrupp för klimatet. Syftet med gruppen är att tillsammans med idéburna organisationer arbeta för att minska klimatpåverkan.

2021-03-05 09:35:02

Klart för bygge av rättscentrum

Efter många besvärliga turer har nu en detaljplan för Kristianstads nya rättscentrum antagits och vunnit laga kraft. Bygget på bangårdsområdet kan rulla igång så att rättscentrum enligt planerna kan stå klart sommaren 2024.

2021-03-04 17:49:14

Kristianstad 4:47

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för att möjliggöra ett nytt Rättscentrum i Kristianstad. Detaljplanen är antagen och har fått laga kraft den 4 mars 2021.

2021-03-04 11:19:25

Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser om vad marken får användas till och vad som får byggas inom området. Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov.

2021-03-04 11:13:40

Hammar 8:12 m fl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för Hammar 8:12 m fl i östra delen av Hammar.

2021-03-03 15:45:48

Smart VA

Vatten- och avloppssystemet i Kristianstads kommun ska bli smart. 550 sensorer i nätet ska lokalisera och rapportera fel samt varna när det finns en översvämningsrisk. Projektet är det enda av sitt slag i Sverige och Kristianstad kan bli ledande på området.

2021-03-03 15:19:31

Öllsjö 67:139

En ny detaljplan för att bygga om och utveckla området vid Öllsjö boställe med nya bostäder. Detaljplanen överklagades av närboende och i februari 2021 avslog mark- och miljödomstolen klagomålen. Detaljplanen har därmed fått laga kraft.

2021-03-03 12:46:50

Förskolor

Just nu pågår tre byggprojekt för nya förskolor. Här kan du läsa om dem och se var de är placerade.

2021-03-03 10:57:22

Lasarettet 5, Östermalms park

En ny detaljplan har tagits fram för att utveckla Östermalms park och förtäta området med bostäder. Detaljplanen beräknas antas av kommunfullmäktige den 14 april 2021.

2021-03-03 09:44:30

Förstudie för Barbackaområdet

Barbackaområdet är attraktivt utvecklingsområde i Kristianstad med sitt centrala läge. Samtidigt finns en rad utmaningar som måste lösas där översvämningsskydd, natur- och kulturmiljövärden samt trafiklösningar är avgörande

2021-03-02 09:19:29