991 träffar inom Bygga, bo och miljö.

Sortera efter datum eller relevans.

Trädvård i Tivoliparken

Just nu beskärs de gamla träden i Tivolipaken. Det ser drastiskt ut, men görs för trädens bästa.

2019-11-21 16:19:27

Kompostering av hushållsavfall

Kompostering är ett sätt att ta tillvara hushålls- och trädgårdsavfall. Om du planerar att kompostera matavfall måste du först göra en anmälan.

2019-11-21 11:00:12

Hämtning av hushållsavfall

Renhållningen Kristianstad, kommunens eget renhållningsbolag, hämtar ditt avfall. Tiderna hittar du på bolagets egen webbplats. Du kan vid behov begära uppehåll i hämtningen eller dela abonnemang med dina grannar.

2019-11-21 10:58:57

Planerade områden

En detaljplan är en karta med bestämmelser om vad marken får användas till och vad som får byggas inom området. Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov.

2019-11-21 08:15:08

Kristianstads nya badhus

Kristianstad ska få ett nytt badhus. Det befintliga Tivolibadet, som invigdes redan 1957, är uttjänt och ska ersättas med ett nytt spännande badhus som ska ligga på Näsby intill Krinova.

2019-11-20 09:56:40

Världstoalettdagen

Idag, den 19 november, är det Världstoalettdagen och i år står en av avloppsledningarnas ärkefiender i fokus – bomullspinnen.

2019-11-19 15:11:51

Förnybar el

I Kristianstads kommun finns en stor produktion av förnybar el. Vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränsle bidrar till en klimatsmart elmix i det regionala elnätet. Kommunala energibolaget C4 Energi har även tagit fram en solkarta över hela kommunen.

2019-11-19 08:30:49

Hushållet

Miljö- och hälsoskadliga ämnen finns i stort sett i allting omkring oss i vardagen – i mat, kläder, möbler, elektronik, hygienprodukter och leksaker. Som konsument kan det vara svårt att veta hur farligt det är med olika kemikalier i varor och hur man kan minska riskerna. Här får du några tips.

2019-11-19 07:51:13

Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Om du äger en byggnad och har verksamhet där, ska du också ha ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att du på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp arbetet kring brandskydd.

2019-11-18 08:34:30

Elda utomhus

Du får elda utomhus, men inte riktigt när, var eller hur som helst. Trädgårdsavfall som kvistar och löv är oftast tillåtet att elda. Kom ihåg att alltid kontrollera så att det inte råder eldningsförbud.

2019-11-18 08:34:09