1038 träffar inom Bygga, bo och miljö.

Sortera efter datum eller relevans.

Åtkomst till återvinningscentral: Registrera

På våra återvinningscentraler har vi ett bomsystem. Anmäl dig här.

2018-11-02 08:58:12

Lägenhetsregister: Blankett för småhus

Om det har gjorts stora förändringar bland lägenheterna i fastigheten ska detta anmälas.

2019-04-09 13:47:44

Kommunalt vatten och avlopp: Företagskund - lämna vattenförbrukning och se användning

Här kan du som är företagskund lämna uppgifter om din vattenförbrukning och användningen.

2020-02-11 08:59:48

Ansökan om planbesked

Ansökan om planbesked

2020-12-11 09:44:47

Avfall: Kompostering av hushållsavfall, anmälan, blankett

Vill du kompostera ditt matavfall behöver du göra en anmälan.

2019-03-25 09:52:20

Vattenskyddsområde: Spridning av vägsalt, ansökan, blankett

Ska du sprida vägsalt inom vattenskyddsområde ansöker du om tillstånd här.

2019-09-24 10:59:25

Översvämning, kommunalt vatten och avlopp: Anmälan, blankett

Har du fått översvämning i ditt hus och misstänker att det beror på kommunens ledningar? Anmäl här.

2018-10-25 11:04:33

SMS-avisering, dricksvatten: Registrera

Du kan få sms vid problem med vatten och avlopp på en fastighet genom att ange ditt nummer här.

2018-11-30 10:29:00

Nybyggnadskarta: Beställning, e-tjänst

En nybyggnadskarta är ett underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas.

2019-03-01 08:21:24

Enskilt avlopp: Kvalitetsförsäkran, blankett

För kontroll av anläggningsarbetet ska du skicka in en kvalitetsförsäkran.

2020-03-25 13:24:57