1038 träffar inom Bygga, bo och miljö.

Sortera efter datum eller relevans.

Så kan du påverka

Om någon vill utföra en åtgärd, till exempel bygga bostäder, som inte är möjlig utifrån gällande detaljplan eller på grund av att detaljplan saknas, så finns möjlighet att ansöka om planbesked.

2020-12-11 09:45:14

Svenska Boställen

Svenska Boställen bygger smala huskroppar i två våningar med fyra lägenheter per hus. Det blir totalt 28 lägenheter i sju hus. Med det spännande konceptet HyrBoköp och bostadsrätt. Försäljningsstart sommaren 2020 inflyttning våren 2022

2020-11-09 09:10:57

Hammar - kvarter D

AB Kristianstadsbyggen (ABK) bygger Stenskeppet, 91 ljusa och välplanerade hyreslägenheter i fyra fyravåningshus. Bostadsstorlek 1-4:or.

2019-07-10 09:39:31

Ekonomibyggnader

Det krävs inte bygglov för att uppföra eller ändra en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan och byggnaden är nödvändig för näringsverksamheten.

2020-10-19 09:12:53

Utanför sammanhållen bebyggelse

Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse är vissa byggåtgärder avseende en- och tvåbostadshus undantagna från kravet på bygglov.

2020-10-19 09:07:25

Hissar, maskindrivna anordningar

Hissar och andra motordrivna anordningar ska vara utförda, installerade och kontrollerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.

2020-10-19 09:05:23

Tobak och rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt lagen om tobak och liknande produkter är förbjudet att röka. Genom att respektera förbjudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka.

2020-09-30 11:18:47

Elnät och elhandel

I Kristianstads kommun finns sex olika elnätsägare. C4 Elnät, Brittedals elnät ekonomisk förening, Olseröds elektriska distributionsförening, Mellersta Skånes kraft, Olofströms Kraft Nät AB och EON elnät AB.

2021-02-09 10:24:37

Brandsäkerhet hemma

Hemmet är sannolikt vår viktigaste plats i livet och samtidigt är det den vanligaste brandplatsen. En brand i hemmet går fort, på tre minuter kan ett hem vara övertänt. Med bättre kunskap och brandvarnare, brandfilt och brandsläckare hemma går det att förhindra många olyckor.

2020-10-05 16:20:15

Kemikaliesmarta förskolor

Små barn är känsligast för exponering av kemikalier. Därför vill vi satsa på att få kemikaliesmarta förskolor i kommunen. En handlingsplan för arbetet är antagen av barn- och utbildningsnämnden.

2021-02-08 09:54:50