1039 träffar inom Bygga, bo och miljö.

Sortera efter datum eller relevans.

Bagaren - tomt 8

”von Bergenska gården”, som är en i vinkel byggd korsvirkesgård, uppfördes eventuellt vid slutet av 1700-talet.

2019-02-25 10:08:24

Blekan - tomt 10

Tomten och ett på karta omkring 1840 utritat hus hörde förr under den intill belägna bondgården Åhus nr 42.

2019-02-25 10:29:35

Carl XI - tomt 11

Här låg förr vid Torget ett sedermera putsat bostadshus i korsvirke, uppfört enligt vad som bedömts vid slutet av 1700-talet och med välvd källare under.

2019-02-25 10:45:45

Carl XI - tomt 13

Denna tomt utgör en del av en förr större fastighet, som omfattade också de nuvarande tomterna nr 2 och nr 4 samt större delen av nr 5.

2019-02-25 10:51:46

Garvaren - tomt 10

På 1860-talet bodde här husmannen Ola Christiansson. Åldern för det ännu bevarade huset, ett tidigare putsat korsvirkeshus, är okänd.

2019-02-25 11:27:01

Gladan - tomt 1

På östra delen av denna tomt låg på 1770-talet byggnader till en av byns bondgårdar, hemmanet nr 17. En större fastighet, i vilken ifrågavarande del ingick, friköptes 1876 från Kronan av arbetskarlen Sven Mattissons änka Kersti Hansdotter.

2019-02-25 11:31:07

Gladan - tomt 11

Denna tomt utgjorde i äldre tid tillsammans med granntomten i öster en enda, längs gatan i söder långsträckt tomt (se under Tomt nr 12).

2019-02-25 11:43:48

Greta - inledning

Kvarteret Greta är beläget väster om Torget och begränsas av Västergatan i norr, Companiegatan (tidigare Skolgatan) i söder, Ströbergsgatan (tidigare Norregatan) i väster och Torget i öster.

2019-01-29 13:32:39

Helge - tomt 2

Sedan strax efter mitten av 1800-talet ägdes och beboddes denna tomt av husmannen Nils Lasson och hans hustru.

2019-02-25 13:49:08

Hove - tomt 23

Denna tomt har till storlek och form hållit sig nästan oförändrad sedan i varje fall omkring 1770.

2019-02-25 15:31:50