1039 träffar inom Bygga, bo och miljö.

Sortera efter datum eller relevans.

Miljöarbete på ditt företag

Ett välfungerande och lyckat miljöarbete är idag en viktig framgångsfaktor för ett företag.

2020-10-09 08:50:07

Tenaljen - tomt 3

På vad som blev denna tomt låg vid mitten av 1850-talet ett krutkapell, av karta från tiden att döma.

2019-02-20 11:00:55

Tyggården - tomt 2

På denna tomt och på granntomten i söder, vilka var en tomt till 1915, var förmodligen en huvudbyggnad längs torget i en inom kvarteret vid stadens grundande planerad kunglig anläggning tänkt att uppföras. Så blev emellertid inte fallet.

2019-02-25 08:29:43

Åland - tomt 2

År 1881 sålde staden tomten till fånggevaldigern Jöns Nilsson, som året därpå fick bygglov för ett bostadshus i tegel i tre våningar vid gatan i öster, ritat av stadsingenjören Ludvig Hammar, och med en vinkel i norr in på tomten.

2019-02-25 08:41:23

Gamla kyrkogården - Kristianstad 4:25

Fastigheten ingår i en kvarterskropp, som är belägen ett stycke söder om den gamla stadskärnan, söder om stadens utfartsväg mot sydväst och Långebro.

2019-02-25 08:47:53

Skottenborg - Kristianstad 4:24

Fastigheten ingår i en kvarterskropp, som är belägen ett stycke söder om den gamla stadskärnan, söder om stadens utfartsväg mot sydväst och Långebro.

2019-02-05 11:25:51

Arkiverad Vad tycker du om översiktsplan för Kristianstad?

Vi vill gärna träffa dig den 21 januari för att höra dina synpunkter på förslaget till Ändring av översiktsplan för Kristianstad stad.

2020-01-20 09:54:05

Arkiverad Samrådsmöten om översiktsplanen för Kristianstad

Är du intresserad av vår långsiktiga planering för Kristianstad? Då är du välkommen på något av våra samrådsmöten i slutet av februari. Där kan du prata med politiker och tjänstepersoner och lämna synpunkter på förslaget till ändring av översiktsplanen för staden.

2020-02-21 15:41:38