1038 träffar inom Bygga, bo och miljö.

Sortera efter datum eller relevans.

Bygglov: Ansökan om bygglov/marklov, blankett

När du ska bygga, fälla träd eller ändra marknivån behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov.

2020-07-08 10:21:57

Solenergianläggningar

Solenergianläggningar kan vara en solfångare som värmer till exempel luft eller en vätska. Det kan också vara solceller som producerar el. Solceller och solfångare kan placeras både på marken och på byggnader. I många fall kan de uppföras utan bygglov, men det finns dock undantag.

2020-08-31 09:25:42

Stadskärneutveckling

Vi lever i en tid av förändring. Det gör att också vår stad behöver förändras. Projektet En levande stadskärna syftar till att tillsammans skapa en levande och attraktiv innerstad redo att möta framtiden.

2021-01-18 11:03:24

Arkiverad Glädje över nytt rättscentrum

På fredagen skrev skrev Kriminalvården och fastighetsbolaget Intea under avtalet för nya lokaler Kristianstad och firade händelsen på Stora torg. En modell av det nya rättscentrum som ska byggas visades upp, men ännu dröjer det ett bra tag tills det står klart bangården.

2020-09-18 18:07:01

Filmen 7

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för blandad stadsbebyggelse i Tollarp.  Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 23 februari 2021.

2021-02-24 10:58:31

Öllsjö 67:139

En ny detaljplan för att bygga om och utveckla området vid Öllsjö boställe med nya bostäder. Detaljplanen överklagades av närboende och i februari 2021 avslog mark- och miljödomstolen klagomålen. Detaljplanen har därmed fått laga kraft.

2021-03-03 12:46:50

Lediga villatomter

Kommunen har lediga villatomter i flera samhällen och områden i kommunen. Du hittar information om alla tomter, storlek och pris via en karta. För att köpa en villatomt behöver du ställa dig i vår tomtkö.

2021-02-03 12:02:00