1039 träffar inom Bygga, bo och miljö.

Sortera efter datum eller relevans.

Kristianstads badrike

Kristianstad ska få ett nytt badhus som ska heta Kristianstads badrike. Det befintliga Tivolibadet, som invigdes redan 1957, är uttjänt och ska ersättas med ett nytt spännande badhus som ska ligga på Näsby intill Krinova.

2021-02-25 14:21:43

Översvämningar

Att få översvämning i sitt hus innebär stort obehag och en massa arbete. En översvämning kan uppstå på många olika sätt. Det kan vara stopp i avloppet, en vattenläcka eller häftiga skyfall. Som fastighetsägare är du skyldig att själv skydda din egendom.

2020-03-11 15:41:40

Bygglov: Anmälan enligt plan- och bygglagen, blankett

För vissa byggåtgärder behövs inte bygglov. Däremot måste du göra en anmälan.

2020-10-22 11:55:41

Dricksvattenanläggning: Registrering, anmälan, blankett

Tar du dricksvatten verksamheten från egen brunn ska du registrera den som dricksvattenanläggning

2020-05-27 10:39:19

Avgifter, taxor

Verksamheten är finansierad i enlighet med taxor fastställda av kommunfullmäktige.

2020-10-08 11:43:13

Städkoll

Idag använder vi mycket specialprodukter för att städa och göra rent. Samtidigt har du ofta milda hushållskemikalier hemma som kan användas. Det gamla husmorstipsen kommer till nytta för dig som vill kemikaliebanta!

2020-09-30 11:25:07

Arkiverad Ny hundrastgård i centrala Kristianstad

I Tivoliparken låg tidigare en populär hundrastgård. Den togs bort för ett par år sedan när det byggdes bostäder – för människor. Snart byggs en ny central hundrastgård, strax söder om Bastion Konungen.

2020-12-18 09:00:21

Kommunalt vatten och avlopp – Privatkund - Se förbrukning och lämna vattenavläsning

Här kan du som är privatabonnent lämna uppgifter om din vattenförbrukning och användningen.

2020-02-11 08:57:34

Kommunalt vatten och avlopp – Anmäl stor användning

Ska du fylla en pool eller på annat sätt använda stora mängder kranvatten anmäler du det till oss.

2019-01-14 12:36:29

Husdjur och djurhållning

Att ha djur är förenat med mycket glädje, men också med stort ansvar. Du ansvarar för att dina djur behandlas väl och inte orsakar besvär eller stör dina grannar.

2020-12-14 11:35:36