1038 träffar inom Bygga, bo och miljö.

Sortera efter datum eller relevans.

Ansökan om planbesked

Ansökan om planbesked

2020-12-11 09:44:47

Så kan du påverka

Om någon vill utföra en åtgärd, till exempel bygga bostäder, som inte är möjlig utifrån gällande detaljplan eller på grund av att detaljplan saknas, så finns möjlighet att ansöka om planbesked.

2020-12-11 09:45:14

Tätorten Åhus

Kristianstads kommun startar nu ett arbete kring Åhus framtida utveckling. Detta sker genom att en fördjupad översiktsplan för tätorten Åhus tas fram. Ambitionen är att ta fram tydliga förslag kring hur samhällsutvecklingen i Åhus ska ske på längre sikt.

2021-01-05 12:36:24

Svenska Boställen

Svenska Boställen bygger smala huskroppar i två våningar med fyra lägenheter per hus. Det blir totalt 28 lägenheter i sju hus. Med det spännande konceptet HyrBoköp och bostadsrätt. Försäljningsstart sommaren 2020 inflyttning våren 2022

2020-11-09 09:10:57

Förskolor

Just nu pågår tre byggprojekt för nya förskolor. Här kan du läsa om dem och se var de är placerade.

2020-09-15 10:49:24

Hammar - kvarter D

AB Kristianstadsbyggen (ABK) bygger Stenskeppet, 91 ljusa och välplanerade hyreslägenheter i fyra fyravåningshus. Bostadsstorlek 1-4:or.

2019-07-10 09:39:31

Arkiverad Vårsol – fylla din pool?

Nu när värmen börjar stiga ute passar många på att fylla upp sina pooler och bassänger för att tjuvstarta badsäsongen. Tänk på att anmäla stora vattenuttag till kommunen i förväg.

2020-04-21 11:52:52

Ekonomibyggnader

Det krävs inte bygglov för att uppföra eller ändra en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan och byggnaden är nödvändig för näringsverksamheten.

2020-10-19 09:12:53

Utanför sammanhållen bebyggelse

Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse är vissa byggåtgärder avseende en- och tvåbostadshus undantagna från kravet på bygglov.

2020-10-19 09:07:25

Hissar, maskindrivna anordningar

Hissar och andra motordrivna anordningar ska vara utförda, installerade och kontrollerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.

2020-10-19 09:05:23