987 träffar inom Bygga, bo och miljö.

Sortera efter datum eller relevans.

Etisk konsumtion

Etisk konsumtion ska ta hänsyn till etiska aspekter i handelskedjan som ofta är baserade på ILO:s kärnkonventioner. Kommunen ska kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter inom kommunens avtal för så många produkter som möjligt, exempelvis frukter, te, kaffe, kryddor eller bomullsprodukter.

2019-10-29 08:06:32

Brandskydd, sotning

Kommunen ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i brandförebyggande syfte. Det är fastighetsägaren själv som har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd.

2019-10-29 15:40:32

Biogas

I Kristianstad kan fordonsägare tanka närproducerad biogas i sina bilar. Biogasen produceras från matavfall, gödsel och restprodukter från livsmedelsindustrin i närområdet.

2019-10-22 15:20:22

Hammar - kvarter E:2

Brinova bygger cirka 60 lägenheter i formen hyresrätt. Bostadsstorlek: 1-4:or. 6 våningar.

2019-07-10 09:41:27

Miljöarbete på ditt företag

Ett välfungerande och lyckat miljöarbete är idag en viktig framgångsfaktor för ett företag.

2019-11-15 10:19:07

Livsmedel i hemmet

Att hantera livsmedel rätt är viktigt på restauranger, men också hemma i ditt eget kök. Hanterar du maten rätt minskar du risken för att du eller maten ska bli dålig.

2019-04-30 11:45:46

Läkemedelsrening i Degeberga reningsverk

Läkemedelsrester i miljön är ett stort problem. De renas inte i reningsverk utan går ut i sjöar och hav där de stör vattenlivet. Kristianstad har beviljats statliga bidrag för att bygga sin första läkemedelsrening.

2019-09-04 10:35:28

Uppehåll i sophämtning/slamtömning

Som privatperson har du möjlighet att ansöka om att få uppehåll i sophämtning om din fastighet inte används. Här får du information om vilka förutsättningar som krävs för att få uppehåll.

2019-04-01 15:43:41

Avfall: Kompostering av hushållsavfall, anmälan, blankett

Vill du kompostera ditt matavfall behöver du göra en anmälan.

2019-03-25 09:52:20

Kristianstad 4:47

Ett förslag till detaljplan för att möjliggöra för en byggnation av ett nytt Rättscentrum på Bangårdsområdet i Kristianstad har varit på samråd och förslaget bearbetas nu efter inkomna synpunkter.

2019-11-11 13:17:38