498 träffar inom Barn och utbildning.

Sortera efter datum eller relevans.

Betygskopia - mindre än tre år tillbaka: Beställ

Gymnasiebetyg från de tre senaste åren finns på gymnasieskolan. Beställ ditt betyg här.

2018-12-18 14:10:15

Grundskola: Skolskjuts vid växelvis boende, ansökan, blankett

Bor barnet lika mycket hos er? Är ni folkbokförda i kommunen? I så fall kan ni ansöka om skolskjuts.

2020-03-17 17:08:11

Fristående verksamhet: Ägar- och ledningsprövning vid tillsyn av fristående verksamheter, blankett

Blanketten fylls i av sökanden för ägar- och ledningsprövning vid tillsyn.

2019-08-28 10:40:01

Gymnasieskola: Intresseanmälan för stöd från ISPEC, blankett

Blankett för intresseanmälan för stöd från ISPEC på Christian 4:s Gymnasium.

2019-05-29 15:40:17

Modersmålsundervisning: Gymnasieskola, ansökan, blankett

Har du godkänt betyg i ämnet modersmål eller motsvarande kunskaper kan du få modersmålsundervisning.

2020-06-29 12:16:07

Fristående verksamhet: Ansökan om godkännande för att bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Blankett för ansökan om godkännande för att bedriva fristående verksamhet.

2019-03-01 13:12:48

Grundskola: Språkval åk 6-9, byte, blankett

Blankett för byte av språkval i grundskolan.

2020-09-22 13:11:22

Fritidshem: Uppsägning, blankett

Uppsägningstiden är två månader. Ifylld blankett skickas till administratören på skolan.

2019-02-12 14:50:56

Fristående verksamhet: Bedriva fristående förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg: Ansökan, blankett

Ansök om att driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

2018-11-30 08:25:49