498 träffar inom Barn och utbildning.

Sortera efter datum eller relevans.

Nosabyskolan

Nosabyskolan tillhör skolområde Östra i Kristianstad. Vi har två profiler, Teknik och entreprenörskap i årskurs 7-9 och Bild och form i årskurs 4-9. De övriga klasserna finns i årskurs 7-9.  Våra lokaler är moderna och välanpassade till dagens undervisning.

2021-01-04 08:26:23

Välja eller byta grundskola

Ansökan om att välja eller byta grundskola inom Kristianstads kommun samt att anmäla att grundskolelev flyttar in till Kristianstads kommun görs i våra e-tjänster. För att kunna använda e-tjänsterna krävs att samtliga vårdnadshavare har BankID.

2021-02-26 09:50:30

Fristående verksamhet: Ansökan tilläggsbelopp, grundsärskola och gymnasiesärskola, blankett

Ansök om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av omfattande särskilt stöd.

2019-11-20 09:43:58

Förskola och pedagogisk omsorg: Ansökan, blankett

Om dina barn är mellan 1-5 år kan de få plats i förskola. Ansök i god tid, minst 4 månader innan.

2019-02-12 15:13:12

Gymnasieskola/vuxenutbildning: Utlägg för arbetsplatsförlagt lärande (APL), blankett

Blanketten fylls i för utlägg för arbetsplatsförlagt lärande (APL) i gymnasiet eller vuxenutbildning

2020-08-27 09:18:07

Gymnasieskola: Anmälan om att hämta lunchlådor för gymnasieelever

Går du i gymnasiet och vill hämta lunchlåda? Anmäl i vår e-tjänst.

2021-01-25 13:38:31

Skolsystem

I våra kommunala förskolor och skolor använder vi digitala skolsystem för kommunikation mellan pedagoger, elever och vårdnadshavare. I skolsystemen kan du ta del av information från pedagoger, anmäla frånvaro och följa din eller dina barns kunskapsutveckling.

2021-01-04 07:00:31

Grundskola

Grundskolan är obligatorisk från årskurs 1-9, men även förskoleklassen är obligatorisk. Barn börjar i förskoleklass det år de fyller 6 år. Några av våra skolor har profilklasser.

2020-11-11 10:13:04