476 träffar inom Barn och utbildning.

Sortera efter datum eller relevans.

Arkiverad Smittskydd Skåne vill se mer undervisning på distans

Smittskydd Skåne rekommenderar åter igen mer undervisning på distans för våra högstadie- och gymnasieelever på grund av att den nedåtgående trenden av antal fall av covid-19 i Skåne har brutits.

2021-02-24 10:51:44

Musikskola och kultur

Musikundervisning bedrivs på samtliga grundskolor och vissa gymnasieskolor. Utöver detta finns det möjlighet att ansöka till Kommunala Musikskolan eller till musikklasserna på Fröknegårdskolan. Kulturnyckeln bidrar till att alla barn och elever får ta del av kultur under hela sin skoltid.

2021-08-05 11:27:05

Lovskola, sommarskola

Sommarskola erbjuds till elever i årskurs 8 som riskerar att inte klara målen samt till elever som gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till gymnasiet.

2021-10-25 13:06:59

Tordyveln resursenhet

Vi finns i Vä utanför Kristianstad. Byggnaden ligger nära skog och här finns fina promenadslingor och lekplatser.

2021-09-28 07:37:22

Näsby öppna förskola

Du är välkommen till Näsby öppna förskola som är en träffpunkt för barn 0-6 år tillsammans med vuxna. Det är begränsat antal platser.

2021-09-01 08:08:38

Helgedals förskola

Helgedals förskola består av fyra avdelningar, två småbarnsavdelningar och två storbarnsavdelningar fördelat i två plan. Utemiljön är kreativ och inbjuder till lek och lärande året om.

2021-09-22 09:40:44

Olyckor och kriser

Olyckor och kriser är något som vi tyvärr alla drabbas av någon gång. Om något händer i våra verksamheter är det viktigt att vara förberedd. Alla förskolor och skolor har krisplaner. Det finns också rutiner för hur vi ska göra för att på bästa sätt hjälpa till om något händer.

2021-08-11 08:15:19